cs en de

Maturitní a závěrečné ZK

Maturitní zkoušky

Maturitní zkoušky

Maturitní zkouška se skládá ze dvou částí: společná část – 2 povinné zkoušky, max. 2 nepovinné zkoušky profilová část – 3 povinné zkoušky, max. 2 nepovinné zkoušky Pro úspěšné složení maturitní zkoušky musí žák úspěšně vykonat všechny povinné zkoušky obou částí (bližší aktuální informace získáte zde: www.novamaturita.cz).

Závěrečné zkoušky

Závěrečné zkoušky

Závěrečné zkoušky probíhají v budově školy v Třebíči Borovině. U všech oborů vzdělání s výučním listem budou probíhat dle jednotného zadání, písené závěrečné zkoušky budou realizovány na počítači (bližší aktuální informace získáte zde: http://www.nuv.cz/t/nzz).