cs en de

27. Březen 2024Školská rada

Školská rada Obchodní akademie a Hotelové školy Třebíč, příspěvková organizace, byla zřízena na základě zákona č. 561/2004 Sb., par. 167 a 168.

Ředitel školy vyhlašuje volby do školské rady na den 29. dubna 2024. Volby proběhnou tajnou volbou, kdy bude možno volit prezenčně ve vyhrazených prostorách školy. Návrhy na kandidáty přijímá předseda volební komise Mgr. Kamil Novák do 14. 4. 2024. Formulář pro návrh kandidáta naleznete níže v příloze. Seznam kandidátů bude vyvěšen na webu školy 15. 4. 2024. 

 

 

Školská rada zasedá pravidelně dvakrát ročně, na jednáních jsou aktivně a věcně řešeny problémy, které vychází z běžného chodu školy. Školská rada Obchodní akademie a Hotelové školy Třebíč je devítičlenná. Tři členy jmenuje zřizovatel – Kraj Vysočina, tři členy volí pedagogičtí pracovníci školy a tři členy volí zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci školy. Funkční období členů školské rady je tříleté.

Složení školské rady Obchodní akademie a Hotelové školy Třebíč (funkční období 2021–2024)

Členové školské rady jmenovaní radou kraje

Vladimír Malý, člen Zastupitelstva Kraje Vysočina, místostarosta města Třebíč  – email: v.maly@trebic.cz
Bc. Miroslav Krupica, MSc., ředitel společnosti TIPAFROST, a.s.
Mgr. Pavel Franěk, člen Zastupitelstva Kraje Vysočina, učitel - Základní škola a mateřská škola Třebíč

Členové školské rady zastupující zákonné zástupce nezletilých žáků a zletilé žáky

Aujezdský Jiří, zákonný zástupce
Tomáš Novák, zákonný zástupce
Romana Zikánová, zákonný zástupce

Členové školské rady zastupující pedagogické pracovníky školy

Bínová Jitka, Ing. - předsedkyně školské rady, binova@oahstrebic.cz
Lučná Eva, Mgr. - lucna@oahstrebic.cz
Nováček Tomáš, Mgr. - novacek@oahstrebic.cz

VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY

Zápisy