cs en de

09. Říjen 2023Školská rada

Školská rada Obchodní akademie a Hotelové školy Třebíč, příspěvková organizace, byla zřízena na základě zákona č. 561/2004 Sb., par. 167 a 168.

Školská rada zasedá pravidelně dvakrát ročně, na jednáních jsou aktivně a věcně řešeny problémy, které vychází z běžného chodu školy. Školská rada Obchodní akademie a Hotelové školy Třebíč je devítičlenná. Tři členy jmenuje zřizovatel – Kraj Vysočina, tři členy volí pedagogičtí pracovníci školy a tři členy volí zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci školy. Funkční období členů školské rady je tříleté.

Složení školské rady Obchodní akademie a Hotelové školy Třebíč (funkční období 2021–2024)

Členové školské rady jmenovaní radou kraje

Vladimír Malý, člen Zastupitelstva Kraje Vysočina, místostarosta města Třebíč  – email: v.maly@trebic.cz
Bc. Miroslav Krupica, MSc., ředitel společnosti TIPAFROST, a.s.
Mgr. Pavel Franěk, člen Zastupitelstva Kraje Vysočina, učitel - Základní škola a mateřská škola Třebíč

Členové školské rady zastupující zákonné zástupce nezletilých žáků a zletilé žáky

Aujezdský Jiří, zákonný zástupce
Tomáš Novák, zákonný zástupce
Romana Zikánová, zákonný zástupce

Členové školské rady zastupující pedagogické pracovníky školy

Bínová Jitka, Ing. - předsedkyně školské rady, binova@oahstrebic.cz
Lučná Eva, Mgr. - lucna@oahstrebic.cz
Nováček Tomáš, Mgr. - novacek@oahstrebic.cz

VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY

Zápisy