cs en de

27. Srpen 2023KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY

Obchodní akademie a Hotelová škola Třebíč je centrem odborného vzdělávání ve městě, je jednou z největších škol v regionu. V současném školním roce se přes 800 žáků vzdělává ve 4 studijních oborech s maturitní zkouškou a v 6 oborech, které jsou ukončeny získáním výučního listu. Škola má 100 pedagogických a 30 nepedagogických zaměstnanců. Škola působí ve 2 městech a 6 budovách (Třebíč – ul. Sirotčí, Bráfova, T. Bati, Otmarova a Náměšť nad Oslavou).

Hlavní strategické cíle

■    Zvyšovat a prohlubovat teoretické odborné kompetence žáků s využitím moderních metod výuky, IT techniky a v rámci spolupráce s partnery školy.

■    Vytvořit stabilní pedagogický kolektiv, který bude pracovat v příjemném klimatu školy a bude poskytovat žákům vzdělání s využitím moderních metod výuky napříč všemi obory (zapojení ICT a jazykového vzdělávání, spolupráce, CLIL, fiktivní firmy).

■    Podporovat další vzdělávání pedagogů.

■    Udržet a nadále rozvíjet spolupráci se všemi partnery školy, rozšířit jejich řady o nové firmy, instituce a školy v České republice i zahraničí.

■    Pružně reagovat na změny ve všech oblastech vzdělávání a zajistit prostupnost ICT všemi vyučovanými předměty s využitím patřičných metod výuky.

■    Soustředit se na zásadní změny na trhu práce.

■    Podílet se na projektech a grantových programech, které připívají k pozitivním změnám ve výuce, ke spolupráci mezi žáky, objevování nových metod a poznání.

■    Zajistit kvalitní vzdělání všem žákům v jazykových dovednostech.

■    Plánovat a realizovat další rozvoj školy v oblasti investičních akcí.

■    Zajistit kvalitní strategickéřízení organizace na všech stupních.

■    Podporovat kvalitní public relations školy a prohlubovat zásadním způsobem spolupráci mezi školou, rodiči žáků a absolventy školy.

■    Zapojit žáky do rozhodování o fungování.

■    Vytvořit podmínky pro realizaci mimoškolní organizované zájmovéčinnosti pro žáky.

■    Nabízet široké veřejnost specializační kurzy pro rozšíření odborné kvalifikace.

■    Zajistit ekonomickou a finanční stabilitu školy.

 

Je mi velkou ctí, že mohu předávat a rozvíjet své zkušenosti a schopnosti na pozici ředitele školy a zasadit se o to, aby škola byla i nadále lídrem ve vzdělávání v oblasti obchodu, gastronomie a služeb v našem regionu.

 

Mgr. Kamil Novák
ředitel školy