cs en de

09. Červenec 2024Přijímací řízení

Vyhlášení 3. kola přijímacího řízení

 

Ředitel školy vyhlašuje 3. kolo přijímacího řízení v oborech

1)      s maturitní zkouškou:

 • Obchodní akademie – všeobecná ekonomika, veřejná správa
 • Hotelnictví a turizmus
 • Cestovní ruch

 

2)      s výučním listem:

 • Cukrář
 • Reprodukční grafik
 • Kuchař - číšník
 • Prodavač – florista
 • Aranžér – designér v reklamě

Přihlášku může podat uchazeč, který nebyl přijat v předchozích kolech, popř. se vzdal práva na přijetí; je možné ji podat pouze na listinném tiskopisu.

Do oboru s maturitní zkouškou se může přihlásit pouze uchazeč, který vykonal jednotnou přijímací zkoušku.

Termín pro podání přihlášky do 28. 8. 2024

Zveřejnění výsledků 3. kola přijímacího řízení 30. 8. 2024

 

Obory a kapacity, které budeme otevírat ve školním roce 2024/2025

Obor Kód Forma Délka Způsob ukončení Počet míst
           
Ekonomické lyceum 78-42-M/02 denní 4 roky maturitní zkouška 30
Obchodní akademie (všeobecná ekonomika a veřejná správa) 63-41-M/02 denní 4 roky maturitní zkouška 60
Obchodní akademie (sportovní management) 63-41-M/02 denní 4 roky maturitní zkouška 30
Hotelnictví a turizmus 65-42-M/01 denní 4 roky maturitní zkouška 30
Cestovní ruch 65-42-M/02 denní 4 roky maturitní zkouška 30
           
Podnikání (nástavbové studium) 64-41-L/51 denní 2 roky maturitní zkouška 30
           
Cukrář 29-54-H/01 denní 3 roky výuční list 30
Reprodukční grafik 34-53-H/01 denní 3 roky výuční list 30
Kuchař-číšník 65-51-H/01 denní 3 roky výuční list 30
Prodavač (prodejce květin-florista) 66-51-H/01 denní 3 roky výuční list 18
Aranžér (designér v reklamě) 66-52-H/01 denní 3 roky výuční list 26
Kadeřník 69-51-H/01 denní 3 roky výuční list 30

 

Jak se přihlásit?

V letošním roce je možno podat 3 přihlášky na střední školu s určením priorit školy (pořadí školy rozhoduje).

Přihlášku na střední školu třeba podat do 20. 2. 2024. Na výběr máte tři různé varianty:

 • Elektronicky (s ověřenou elektronickou identitou NIA – nejčastěji Mobilní klíč eGovernmentu a Bankovní identita, případně mojeID nebo další způsoby dle NIA), tato varianta nabízí maximum výhod.
 • Podáním výpisu vytištěného z online systému (dodání do školy či poštou).
 • Podáním vyplněného tiskopisu s přílohami (dodání do školy či poštou).

Vyberte si pouze jednu z možností, ideálně tu první.

Pokud zvolíte druhou či třetí možnost, ale nevíte si rady, škola vám nabízí pomoc. Můžete k přijít k nám do školy v pondělky či ve středy od 7 do 17 hodin, kdy vám rádi pomůžeme se sepsáním a podáním přihlášky.

Více naleznete na https://www.prihlaskynastredni.cz/

Co k přihlášce nejčastěji dokládat?

U oborů M s maturitní zkouškou a oborů s výučním listem H se dokládá hodnocení na posledních dvou vysvědčeních, ve kterých uchazeč splnil nebo plní povinnou školní docházku.

U oborů L s maturitní zkouškou se dokládá hodnocení za 2. a 3. ročník učebního oboru.

U oborů Hotelnictví a turizmus, Cukrář, Kuchař-číšník, Kadeřník, Aranžér (designér v reklamě), Prodavač (prodejce květin-florista) se vyžaduje potvrzení o zdravotní způsobilosti.

V případě uchazeče se speciálními vzdělávacími potřebami je součástí přihlášky doporučení školského poradenského zařízení obsahující podpůrná opatření.

 

Jaké zkoušky mne čekají?

U oborů s maturitní zkouškou M a L uchazeči konají jednotou přijímací zkoušku z českého jazyka a literatury a z matematiky.

 

Předpokládaný harmonogram přijímacího řízení

do 20. února  

Příjem přihlášek na střední školu

12. dubna

15. dubna

Termíny jednotné přijímající zkoušky

29. dubna

30. dubna

Náhradní termíny jednotné přijímající zkoušky

13. května

Možnost vyjádřit se k podkladům k rozhodnutí a možnost nahlédnout do spisu

15. května

Zveřejnění výsledků přijímacího řízení

Bližší informace naleznete v Kritériích přijímacího řízení konkrétních oborů níže!

Výsledky 2. kola přijímacího řízení - maturitní obory

Výsledky 2. kola přijímacího řízení - učební obory

Výsledky 1. kola přijímacího řízení - nástavbové studium

Výsledky 1. kola přijímacího řízení - maturitní obory

Výsledky 1. kola přijímacího řízení - učební obory

Kritéria přijímacího řízení