cs en de

Projekty a granty

Spolu po COVIDu rozhodnutí č. 0057/13/SPC/2021

Spolu po COVIDu rozhodnutí č. 0057/13/SPC/2021

Účelu poskytnuté dotace bylo dosaženo realizací pěti třídenních pobytových programů pro první ročníky učňovských oborů školy, které se uskutečnily od 29.9.2021 do 22.10.2021, a to v Rekreačním středisku Nesměř.

Implementace Krajského akčního plánu Kraje Vysočina II

Učíme se ze života pro život 2

Cílem projektu je prostřednictvím komunit vzájemného učení, síťováním, vzájemným setkáváním a výměnou zkušeností základních a středních škol podpořit zvýšení kvality a efektivity pedagogického působení učitelů směrem k výuce obohacené o využívání aktivizačních metod a posílené o prvky transferu kompetencí.

ŠABLONY II- OAHŠ TŘEBÍČ

ŠABLONY II- OAHŠ TŘEBÍČ

Podpora SŠ formou projektů zjednodušeného vykazování, zaměřená na profesní rozvoj pedagogů, personální posílení školy a aktivity zaměřené na zvýšení kvality vzdělávání.

ERASMUS PLUS

ERASMUS PLUS

Erasmus+ si klade za cíl zvýšit kvalitu a přiměřenost kvalifikací a dovedností. Programu Erasmus+ se mohou zúčastnit studenti, učitelé, učni, dobrovolníci, vedoucí mládeže a funkcionáři amatérských sportovních organizací.

Učíme se ze života pro život

Učíme se ze života pro život

Cílem projektu je prostřednictvím komunit vzájemného učení, síťováním, vzájemným setkáváním a výměnou zkušeností základních a středních škol podpořit zvýšení kvality a efektivity pedagogického působení učitelů směrem k výuce obohacené o využívání aktivizačních metod a posílené o prvky transferu kompetencí.

ŠABLONY - OAHŠ TŘEBÍČ

ŠABLONY - OAHŠ TŘEBÍČ

Podpora SŠ formou projektů zjednodušeného vykazování, zaměřená na profesní rozvoj pedagogů, personální posílení školy a aktivity zaměřené na zvýšení kvality vzdělávání.

ERASMUS PLUS KA1

ERASMUS PLUS KA1

Výuka angličtiny napříč nejazykovými předměty - 2017-1-CZ01-KA101-034945 v rámci programu Erasmus+ KA1

Grantový systém města Třebíč

Grantový systém města Třebíč

Grantový systém Zdravého města Třebíč je finančním nástrojem města Třebíče. Slouží k realizaci projektů nekomerčního charakteru. Grantový systém je tvořen dílčími grantovými programy.

UNIV2

UNIV2

Projekt UNIV2 podporuje proměnu středních škol v centra celoživotního učení. Škola mimo počátečního vzdělávání využívá svého potenciálu i ke vzdělávání dospělých. V rámci projektu škola vytváří tři vzdělávací programy.

UNIV3

UNIV3

Projekt UNIV 3 - podpora procesů uznávání, do kterého se naše škola zapojila, navazuje na systémový projekt UNIV a na aktivity individuálního projektu národního UNIV 2 KRAJE.

Naši nebo cizí – Židé v českém 20. století

Naši nebo cizí – Židé v českém 20. století

Hotelová škola Třebíč je zapojena jako pilotní škola do projektu Naši nebo cizí – Židé v českém 20. století.

Adopce na dálku

Adopce na dálku

Adopcí Davida Kabue Wachira se naše škola zapojila již v lednu roku 2004 do tohoto mezinárodního projektu Kampaně lidské podpory.

Projekty OA a JŠ Třebíč

Projekty OA a JŠ Třebíč

Projekty Obchodní akademie Dr. Albína Bráfa a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Třebíč.

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Naše škola se zapojila do realizace projektu INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ.

Leonardo da Vinci

Leonardo da Vinci

Program Leonardo da Vinci je v rámci programu celoživotního učení zaměřen na výukové a vzdělávací potřeby všech osob účastnících se odborného vzdělávání a odborné přípravy na jiné než vysokoškolské úrovni a na instituce a organizace nabízející nebo podporující toto vzdělávání a přípravu.