cs en de

03. Říjen 2018Preventivní program

Minimální preventivní program sociálně patologických jevů

Program je zaměřen na všechny studenty školy se zvláštním zaměřením na žáky 1. a 2. ročníků a třídy se zvýšenou pravděpodobností výskytu sociálně-patologických jevů v jejich okolí.

 Program je zaměřený na:

  • zdravý životní styl
  • život bez drog a kriminality
  • podporu volnočasových aktivit
  • občanské, právní a etické hodnoty
  • aktivní sociální učení

 Program uskutečňujeme v několika formách:

  • cyklus přednášek
  • školní akce
  • besedy s odborníky
  • sportovní život
  • víkendové pobyty- programy Go

 

Školní metodik prevence: Bc. Ivana Cejpková

Dokumenty