cs en de

Pedagogičtí pracovníci

Mgr. Jarmila Abrahamová

UČITELKA

Telefon: +420 566 780 141
E-mail: abrahamova@oahstrebic.cz

KONZULTAČNÍ HODINY

Úterý 7:00 - 7:45 sudý týden, budova A
Středa 7:00 - 7:45 lichý týden, budova A

 

PŘEDMĚTY

CEJ - Český jazyk
KLV - Kulturní a literární výchova
RUJ - Ruský jazyk

Mgr. Petra Bártů

UČITELKA

telefon: +420 566 780 361

telefon: +420 566 780 213

E-mail:bartu@oahstrebic.cz

KONZULTAČNÍ HODINY

Pondělí 7:00 - 7:45 lichý týden, budova B
Čtvrtek 7:00 - 7:45 sudý týden, budova C

 

 PŘEDMĚTY

ZPV - Základy přírodních věd
INT - Informační technologie
MTR - Materiály

TRP - Technologie reklamní produkce

 

Michal Bartůněk

UČITEL ODBORNÉHO VÝCVIKU

Telefon: +420 566 780 402
E-mail: bartunek@oahstrebic.cz

KONZULTAČNÍ HODINY

Úterý 07:00 - 07:45 lichý týden,  budova D

Úterý  14:15 - 15:00 sudý týden,  budova D

 

 PŘEDMĚTY

ODV - Odborný výcvik

Ing. Jitka Bínová

UČITELKA

Telefon: +420 566 780 231
E-mail: binova@oahstrebic.cz

KONZULTAČNÍ HODINY

Úterý 7:00 - 7:45 sudý týden, budova B
Středa 7:00 - 7:45 lichý týden, budova B

 

 

 

PŘEDMĚTY

UCE - Účetnictví
ODP - Odborná praktika

Bc. Ivana Cejpková

VEDOUCÍ VYCHOVATELKA DOMOVA MLÁDEŽE

Telefon: +420 566 780 351
E-mail: cejpkova@oahstrebic.cz

Ivana Čermáková

UČITELKA ODBORNÉHO VÝCVIKU

telefon: +420 566 780 336

telefon: +420 566 780 101

E-mail: cermakova.i@oahstrebic.cz

KONZULTAČNÍ HODINY

Úterý 06:55 - 07:40 sudý i lichý týden,  budova A

Mgr. Aleš Čurda

UČITEL

Telefon: +420 566 780 212

Telefon: +420 566 780 341
E-mail: curda@oahstrebic.cz

KONZULTAČNÍ HODINY

Čtvrtek 7:00 - 7:45 lichý týden, budova C
Středa 7:00 - 7:45 sudý týden, budova B 

PŘEDMĚTY

MAT - Matemetika
ZCR - Zeměpis cestovního ruchu

SMA - Seminář z matematiky

Adéla Dědičová

UČITELKA ODBORNÉHO VÝCVIKU

Telefon: +420 566 780 402
E-mail: dedicova@oahstrebic.cz

KONZULTAČNÍ HODINY

 

 

 

 PŘEDMĚTY

ODV - Odborný výcvik

Mgr. Ivona Dobešová

Učitelka

Telefon: +420 566 780 213

Telefon: +420 566 780 361

E-mail:dobesova.i@oahstrebic.cz

KONZULTAČNÍ HODINY

Středa 7:00 - 7:45 sudý budova B
Pondělí 7:00 - 7:45 lichý budova C

PŘEDMĚTY

HOZ - Hospodářský zeměpis
ZCR - Zeměpis cestovního ruchu

ZPV - Základy přírodních věd

Mgr. Iveta Horká

UČITELKA

Telefon: +420 566 780 124

E-mail: horka.i@oahstrebic.cz

KONZULTAČNÍ HODINY

Čtvrtek 14:15-15:00, sudý i lichý týden budova A

 

PŘEDMĚTY

NEJ - Německý jazyk

ANJ - Anglický jazyk

SAJ - Seminář z anglického jazyka

KAJ - Konverzace v anglickém jazyce

Nikol Dobešová

UČITELKA ODBORNÉHO VÝCVIKU

telefon: +420 566 780 101

E-mail: dobesova@oahstrebic.cz

KONZULTAČNÍ HODINY

Čtvrtek 7:00 - 7:45 sudý i lichý týden, budova A

Mgr. Veronika Dobrovolná

UČITELKA

Telefon: +420 566 780 141
E-mail: dobrovolna@oahstrebic.cz

KONZULTAČNÍ HODINY

Pátek 7:00 - 7:45 sudý týden, budova A
Pátek 7:00 - 7:45 lichý týden, budova A 

PŘEDMĚTY

CEJ -Český jazyk
KLV - Kulturní a literární výchova

Anežka Dokulilová

UČITELKA ODBORNÉHO VÝCVIKU

Telefon: +420 566 780 342

E-mail: dokulilova@oahstrebic.cz

 

KONZULTAČNÍ HODINY

Čtvrtek 14:15 - 15:00 sudý týden, budova C
Středa 7:00 - 7:45 lichý týden, budova C 

PŘEDMĚTY

FLO - Floristika

Mgr. Jitka Doležalová

UČITELKA, UČITELKA ODBORNÉHO VÝCVIKU

Telefon: +420 566 780 342
E-mail: dolezalova@oahstrebic.cz

KONZULTAČNÍ HODINY

Čtvrtek 7:00 - 7:45 sudý týden, budova C
Pondělí 7:00 - 7:45 lichý týden, budova C

PŘEDMĚTY

ARA - Aranžování
PRO - Propagace
ZBO - Zboží
PIS - Písmo

OBP - Obchodní provoz

Blanka Dvořáková

Učitelka odborného výcviku

Tel.: +420 566 780 403

E-mail: dvorakova.b@oahstrebic.cz

Soňa Dvořáková

UČITELKA ODBORNÉHO VÝCVIKU

Telefon:566 780 329
E-mail: dvorakova.s@oahstrebic.cz

KONZULTAČNÍ HODINY

úterý 14:15 - 15:00 sudý týden, budova C

 

 

PŘEDMĚTY

ODV - Odborný výcvik

Mgr. Pavlína Fiala

UČITELKA, UČITELKA ODBORNÉHO VÝCVIKU

Telefon: +420 566 780 101
E-mail: fiala@oahstrebic.cz

KONZULTAČNÍ HODINY

Pondělí 7:00 - 7:45 sudý týden, budova A

Středa 7:00 - 7:45 lichý týden, budova C

 

PŘEDMĚTY

ANJ - Anglický jazyk
PCG - Praktika v grafickém SW
PVY - Polygrafická výroba

 

 

 

 

Ing. et Mgr. Kristýna Fialová

UČITELKA

Telefon: +420 566 780 231

Telefon: +420 566 780 335
E-mail: fialova.k@oahstrebic.cz

KONZULTAČNÍ HODINY

Pondělí 7:00 - 7:45 sudý týden, budova C
Čtvrtek 7:00 - 7:45 lichý týden, budova B

PŘEDMĚTY

ANJ - Anglický jazyk
RUJ - Ruský jazyk

EKO - Ekonomika

PEK - Písemná a elektronická komunikace

STA - Statistika

Mgr. Jana Filipová

UČITELKA

Telefon: +420 566 780 142

Telefon: +420 566 780 364
E-mail: filipova@oahstrebic.cz

KONZULTAČNÍ HODINY

Pátek 7:00 - 7:45 sudý týden, budova C
Pátek 7:00 - 7:45 lichý týden, budova A

PŘEDMĚTY

EKO - Ekonomika
PRV - Právo
MAM - Marketing a management
CHP - Chod podniku

PMN - Podnikový management

Ing. Dagmar Fraňková

Učitelka

Tel.: +420 566 780 114

Tel.: +420 566 780 335

E-mail: frankova@oahstrebic.cz

KONZULTAČNÍ HODINY

Čtvrtek 7:00-7:45 sudý týden A

Úterý 7:00-7:45 sudý týden C

 

PŘEDMĚTY

EKO - Ekonomika
CER - Cestovní ruch
OBK - Obchodní korespondence
FCK - Fiktivní cestovní kancelář

INT - Informační technologie

PRU - Průvodcovství

Mgr. Ida Hamplová

UČITELKA

Telefon: +420 566 780 126

Telefon: +420 566 780 335
E-mail: hamplova@oahstrebic.cz

KONZULTAČNÍ HODINY

Pondělí 14:15 - 15:00 sudý i lichý týden, budova A

PŘEDMĚTY

ANJ - Anglický jazyk
SAJ - Seminář z anglického jazyka

Markéta Hamplová

Telefon: +420 566 780 304
E-mail: hamplova.m@oahstrebic.cz

KONZULTAČNÍ HODINY

Pondělí 7:00-7:45 lichý týden, budova C

 

PŘEDMĚTY

ODV - Odborný výcvik

Mgr. Lenka Herbrichová

UČITELKA

Telefon: +420 566 780 216

Telefon: +420 566 780 325
E-mail: herbrichova@oahstrebic.cz

KONZULTAČNÍ HODINY

Pátek 7:00 - 7:45 sudý týden, budova B
Úterý 7:00 - 7:45 lichý týden, budova C

PŘEDMĚTY

TEV - Tělesná výchova
PSS - Psychologie sportu
OBN - Občanská nauka

Ing. Simona Hlaváčková

UČITELKA

Telefon: +420 566 780 335

Telefon: +420 566 780 124
E-mail: hlavackova@oahstrebic.cz

KONZULTAČNÍ HODINY

Čtvrtek 7:00 - 7:45 lichý týden, budova A

Čtvrtek 14:15-15:00 sudý týden, budova A

Čtvrtek 7:00 - 7:45 sudý týden, budova C

Čtvrtek 14:15-15:00 lichá týden, budova C

 

 

PŘEDMĚTY

ANJ - Anglický jazyk

OBK - Obchodní korespondence

SAJ - Seminář z anglického jazyka

Ing. Pavla Hnízdilová

UČITELKA

Telefon: +420 566 780 142

Telefon: +420 566 780 364
E-mail: hnizdilova@oahstrebic.cz

KONZULTAČNÍ HODINY

Úterý 7:00 - 7:45 lichý týden, budova C
Čtvrtek 7:00 - 7:45 sudý týden, budova A

PŘEDMĚTY

EKO - Ekonomika
PEK - Písemná a elektronická komunikace
INT - Informační technologie

 

Mgr. Martin Homola

UČITEL

telefon: +420 566 780 216

telefon: +420 566 780 325

E-mail: homola@oahstrebic.cz

KONZULTAČNÍ HODINY

Pátek 07:00 - 07:45 sudý týden, budova C

Úterý 07:00 - 07:45 lichý týden, budova B

 

PŘEDMĚTY

TEV - Tělesná výchova

SSP - Speciální sportovní příprava

Mgr. Radka Hušková

UČITELKA

Telefon: +420 566 780 124

Telefon: +420 566 780 335
E-mail: huskova@oahstrebic.cz

KONZULTAČNÍ HODINY

Pondělí 7:00 - 7:45 sudý i lichý týden, budova A
Čtvrtek 7:00 - 7:45 sudý týden, budova C

 

PŘEDMĚTY

ANJ - Anglický jazyk

SAJ - Seminář z anglického jazyka

Mgr. Ludmila Ježková

UČITELKA

Telefon: +420 566 780 216

E-mail: jezkova@oahstrebic.cz

KONZULTAČNÍ HODINY

Pondělí 7:00 - 7:45 sudý týden, budova B
Pondělí 7:00 - 7:45 lichý týden, budova C

 

PŘEDMĚTY

TEV - Tělesná výchova

Zdeňka Kafková

UČITELKA ODBORNÉHO VÝCVIKU

Telefon: +420 566 780 304

E-mail: kafkova@oahstrebic.cz

KONZULTAČNÍ HODINY


Pondělí 7:00 - 7:45 sudý i lichý týden, budova C

Pátek 7:00 - 7:45 sudý týden, budova C

 

 

PŘEDMĚTY

ODV - Odborný výcvik

Mgr. Romana Klimešová

UČITELKA

telefon: + 420 566 780 225

telefon: + 420 566 780 337

E-mail: klimesova@oahstrebic.cz

KONZULTAČNÍ HODINY

Středa 7:00 - 7:45 sudý týden, budova B
Čtvrtekk 7:00 - 7:45 lichý týden, budova B

 

 

PŘEDMĚTY

CEJ - Český jazyk
NEJ - Německý jazyk
KLV - Kulturní a literární výchova

Zdenka Klímová

UČITELKA ODBORNÉHO VÝCVIKU

Telefon: +420 566 780 321
E-mail: klimova@oahstrebic.cz

KONZULTAČNÍ HODINY

Čtvrtek 7:00 - 7:45 sudý týden, budova C
Úterý 13:30 - 13:45 lichý týden, budova C

 

 

PŘEDMĚTY

ODV - Odborný výcvik

Mgr. Alena Kneslíková

UČITELKA

Telefon: +420 566 780 136

Telefon: +420 566 780 341


E-mail: kneslikova@oahstrebic.cz

KONZULTAČNÍ HODINY

Středa 7:00 - 7:45 sudý týden, budova C
Úterý 7:00 - 7:45 lichý týden, budova A

 

PŘEDMĚTY

MAT - Matematika
PGS - Praktika v praktickém SW
INT - Informační technologie

Mgr. Hana Konečná

UČITELKA

Telefon: +420 566 780 124


E-mail: konecna@oahstrebic.cz

KONZULTAČNÍ HODINY

Úterý 7:00 - 7:45 sudý týden, budova A
Pátek 7:00 - 7:45 lichý týden, budova A

 

 

PŘEDMĚTY

ANJ - Anglický jazyk

 

Mgr. Rudolf Konečný

UČITEL

Telefon: +420 566 780 212

Telefon: +420 566 780 336

E-mail: konecny@oahstrebic.cz

KONZULTAČNÍ HODINY

Pondělí 7:00 - 7:45 lichý týden,  budova C

Úterý 7:00 - 7:45 sudý týden,  budova B

 

PŘEDMĚTY

MAT - Matematika

Ing. Jarmila Koutná

UČITELKA

Telefon: +420 566 780 142

Telefon: +420 566 780 364
E-mail: koutna@oahstrebic.cz

KONZULTAČNÍ HODINY

Pondělí 7:00 - 7:45 sudý týden, budova A
Úterý 7:00 - 7:45 lichý týden, budova C

PŘEDMĚTY

OBK - Obchodní korespondence
EKO - Ekonomika
EKN - Ekonomie
PEK - Písemná a elektronická komunikace

Mgr. Zuzana Kratinová

UČITELKA

Telefon: +420 566 780 126


E-mail: kratinova@oahstrebic.cz

KONZULTAČNÍ HODINY

Čtvrtek 7:00 - 7:45 lichý i sudý týden, budova A

 

PŘEDMĚTY

ANJ - Anglický jazyk
SAJ - Seminář z anglického jazyka

 

Ing. Hana Krátká

UČITELKA

Telefon: +420 566 780 142

Telefon: +420 566 780 364
E-mail: kratka@oahstrebic.cz

KONZULTAČNÍ HODINY

Středa 7:00 - 7:45 sudý týden, budova A

Čtvrtek 7:00-7:45 lichý týden, budova C

PŘEDMĚTY

EKO - Ekonomika
FIF - Fiktivní firma
UCE - Účetnictví
EKV - Ekonomické výpočty

 

Bc. Magda Křišťálová

UČITELKA ODBORNÉHO VÝCVIKU

Telefon: +420 566 780 403
E-mail: kristalova@oahstrebic.cz

KONZULTAČNÍ HODINY

Pátek 07:00 - 07:45 sudý týden, budova D

PŘEDMĚTY

ODV - Odborný výcvik

Bc. Sára Křivánková

UČITELKA ODBORNÉHO VÝCVIKU

Telefon: +420 566 780 101
E-mail: krivankova@oahstrebic.cz

KONZULTAČNÍ HODINY

Čtvrtek 7:00-7:40 sudý a lichý týden, budova A

Pátek 7:00-7:40 sudý týden, budova A 

Středa 14:20-15:05 lichý týden, budova A

 

PŘEDMĚTY

ODV - Odborný výcvik

Ing. Jan Kubíček

UČITEL

Telefon: +420 566 780 134
E-mail: kubicek@oahstrebic.cz

KONZULTAČNÍ HODINY

Čtvrtek 7:00 - 7:45 sudý týden, budova A
Úterý 7:00 - 7:45 lichý týden, budova A

PŘEDMĚTY

INT - Informační technologie

 

Mgr. Jiří Kunc

UČITEL

Telefon: +420 566 780 136

Telefon: +420 566 780 341
E-mail: kunc@oahstrebic.cz

KONZULTAČNÍ HODINY

Úterý 07:00 - 7:45 lichý týden, budova C
Pátek 07:00 - 07:45 sudý týden, budova A

 

 

PŘEDMĚTY

INT - Informační technologie
MAT - Matematika
MTR - Materiály

Mgr. Marie Leitkepová

UČITELKA

Telefon: +420 566 780 141

Telefon: +420 566 780 337
E-mail: leitkepova@oahstrebic.cz

KONZULTAČNÍ HODINY

Středa 7:00 - 7:45 sudý týden, budova A
Středa 7:00 - 7:45 lichý týden, budova C

 

 

PŘEDMĚTY

CEJ - Český jazyk
KLV - Kulturní a literární výchova
ZSV - Základy společenských věd

Mgr. Eva Lučná

UČITELKA

Telefon: 566 780 225
E-mail: lucna@oahstrebic.cz

KONZULTAČNÍ HODINY

Čtvrtek 14:15 - 15:00 lichý týden, budova A

Úterý 14:15 - 15:00 sudý týden, budova A

 

PŘEDMĚTY

NEJ - Německý jazyk

Zdeňka Ludvíková

UČITELKA ODBORNÉHO VÝCVIKU

Telefon: +420 566 780 304
E-mail: ludvikova@oahstrebic.cz

KONZULTAČNÍ HODINY

Pondělí 7:00 - 7:45 lichý týden, budova C

Mgr. Zdeňka Macurová

UČITELKA

Telefon: +420 566 780 232

Telefon: +420 566 780 335
E-mail: macurova@oahstrebic.cz

KONZULTAČNÍ HODINY

Pondělí 7:00 - 7:45 sudý týden, budova B
Pátek 7:00 - 7:45 lichý týden, budova B

 

 

PŘEDMĚTY

ZSV - Základy společenských věd
NEJ - Německý jazyk
OBN - Občanská nauka

Mgr. Naděžda Malá

UČITELKA

Telefon: +420 566 780 141

Telefon: +420 566 780 337
E-mail: mala@oahstrebic.cz

KONZULTAČNÍ HODINY

Úterý 14:15 - 15:00 sudý i lichý týden, budova A

 

PŘEDMĚTY


CEJ - Český jazyk
KLV - Kulturní a literární výchova

Nikola Malá

ASISTENT PEDAGOGA

Telefon: +420 566 780 336

E-mail: mala.n@oahstrebic.cz

Ing. Radka Malá

UČITELKA

Telefon: +420 566 780 125

E-mail: mala.r@oahstrebic.cz

KONZULTAČNÍ HODINY

Úterý 7:00-7:45 sudý týden C

Úterý 7:00-7:45 lichý týden A

 

 

PŘEDMĚTY

GSS - Gastronomickýá seminář
USS - Ubytovací a stravovací služby
ANJ - Anglický jazyk

 

Mgr. Pavla Malcová

UČITELKA

Telefon: +420 566 780 227
E-mail: malcova@oahstrebic.cz

KONZULTAČNÍ HODINY


Středa 14:15 - 14:45 sudý i lichý týden budova B

 PŘEDMĚTY

ANJ - Anglický jazyk
SAJ - Seminář z anglického jazyka

KAJ - Konverzace v anglickém jazyce

Mgr. Dominika Mrhová

UČITELKA

Telefon: +420 566 780 232

Telefon: +420 566 780 335
E-mail: mrhova@oahstrebic.cz

KONZULTAČNÍ HODINY

Pátek 7:00-7:45 sudý týden budova C

Čtvrtek 7:00-7:45 lichý týden budova B

PŘEDMĚTY

NEJ - Německý jazyk
ANJ - Anglický jazyk
ANK - Anglická komunikace
SAJ - Seminář z anglického jazyka

Mgr. Jarmila Necidová

UČITELKA

Telefon: +420 566 780 125

Telefon: +420 566 780 363
E-mail: necidova@oahstrebic.cz

KONZULTAČNÍ HODINY

Pátek 7:00 - 7:45 lichý týden, budova C
Středa 7:00 - 7:45 sudý týden, budova A

PŘEDMĚTY

MOP - Moderní obsluha a psychologie
HTM - Hotelový management
GSS - Gastronomický seminář
KUL - Kulinářské umění

TCH - Technologie

STL - Stolničení

Mgr. Pavlína Nováčková

UČITELKA

Telefon: +420 566 780 212

Telefon: +420 566 780 341
E-mail: novackova@oahstrebic.cz

KONZULTAČNÍ HODINY

Pátek 7:00-7:45 sudý i lichý týden, budova B

PŘEDMĚTY

MAT - Matematika

 

Mgr. Daniela Nováková

UČITELKA

Telefon: +420 566 780 232
E-mail: novakova@oahstrebic.cz

KONZULTAČNÍ HODINY

Úterý 7:00 - 7:45 sudý týden i lichý týden, budova B

 

 

PŘEDMĚTY

NEJ - Německý jazyk
ANJ - Anglický jazyk

SAJ - Seminář z anglického jazyka

Miluše Obršlíková

ASISTENT PEDAGOGA

Telefon: +420 566 780 336

Telefon: +420 566 780 342
E-mail: obrslikova@oahstrebic.cz

KONZULTAČNÍ HODINY

Pondělí 7:00 - 7:45 sudý i lichý týden, budova C

Mgr. Marcela Ondráčková

UČITELKA

Telefon: +420 566 780 233
E-mail: ondrackova@oahstrebic.cz

KONZULTAČNÍ HODINY

Pondělí 7:00 - 7:45 sudý týden, budova A

Pondělí 14:10 - 14:55 lichý týden, budova A

 

PŘEDMĚTY

CEJ - Český jazyk
KLV - Kulturní a literární výchova

ZSV - Základy společenských věd

 

 

Mgr. Petr Ondrůj

UČITEL

telefon: +420 566 780 216

E-mail: ondruj@oahstrebic.cz

KONZULTAČNÍ HODINY

Středa  07:00 - 07:45 sudý týden,  budova B

 

PŘEDMĚTY

MMS - Marketing a management sportu
TST - Teorie sportovního treninku
SSP - Speciální sportovní příprava

 

Mgr. Iveta Pejchalová

UČITELKA

telefon: +420 566 780 232

telefon: +420 566 780 335

E-mail: pejchalova@oahstrebic.cz

KONZULTAČNÍ HODINY

Pondělí 07:00 - 07:45 lichý týden, budova A

Úterý 07:00 - 07:45 lichý týden, budova C

 

 

PŘEDMĚTY

NEJ - Německý jazyk
NEK - Německá komunikace
PSY- Psychologie

KOS - Komunikace ve službách

Ing. Piálková Veronika

Učitelka

Telefon: +420 566 780 231

Telefon: +420 566 780 364

E-mail: pialkova@oahstrebic.cz

KONZULTAČNÍ HODINY

Úterý 7:00 - 7:45, sudý týden B

Úterý 13:20 - 14:05, sudý týden C

Čtvrtek 7:00 - 7:45, lichý týden B

PŘEDMĚTY

EKO - Ekonomika

PEK - Písemná a elektronická komunikace

OBK - Obchodní korespondence

Mgr. Milena Plíšková

UČITELKA

Telefon: +420 566 780 126
E-mail: pliskova@oahstrebic.cz

KONZULTAČNÍ HODINY

Úterý 14:15 - 15:00 sudý týden, lichý týden, budova A

 

PŘEDMĚTY

ANJ - Anglický jazyk
SAJ - Seminář z anglického jazyka


 

Mgr. Jitka Pospíšilová

UČITELKA

Telefon: +420 566 780 141

Telefon: +420 566 780 337
E-mail pospisilova@oahstrebic.cz

KONZULTAČNÍ HODINY

Pátek 7:00 - 7:45 lichý týden, budova C
Středa 7:00 - 7:45 sudý týden, budova A

 

PŘEDMĚTY

CEJ - Český jazyk 
KLV - Kulturní a literární výchova
DEK - Dějiny kultury

DEU - Dějiny umění

Mgr. Jana Ritter

UČITELKA

Telefon: +420 566 780 225

Telefon: +420 566 780 335
E-mail: ritter@oahstrebic.cz

KONZULTAČNÍ HODINY

Pátek 14:15 - 15:00 sudý týden, budova B

Pátek 14:15 - 15:00 lichý týden, budova C

 

PŘEDMĚTY

ANJ - Anglický jazyk
NEJ - Německý jazyk

 

Mgr. Alena Rohárová

UČITELKA UČITELKA ODBORNÉHO VÝCVIKU

Telefon: +042 566 780 336

E-mail: roharova@oahstrebic.cz

KONZULTAČNÍ HODINY

Úterý 7:00 - 7:45 sudý týden, budova C

Pondělí 7:00 - 7:45 lichý týden, budova C

 

FLO - Floristika

KOS - Komunikace ve službách

OBN - Občanská nauka

Ing. Alena Rohovská

UČITELKA

Telefon: +420 566 780 212

Telefon: +420 566 780 364
E-mail: rohovska@oahstrebic.cz

KONZULTAČNÍ HODINY

Čtvrtek 14:15-15:00 sudý týden, budova B

Pátek 14:15-15:00 lichý týden, budova C

PŘEDMĚTY

PEK - Písemná a elektronická komunikace
OBK - Obchodní korespondence
EKO - Ekonomika
MAT - Matematika

 

Michal Schneider

Učitel odborného výcviku

Tel: 566 780 135

E-mail: schneider@oahstrebic.cz

Ing. Alena Slámová

UČITELKA

Telefon: +420 566 780 142

Telefon: +420 566 780 364
E-mail: slamova@oahstrebic.cz

KONZULTAČNÍ HODINY

Středa 07:00 - 07:45 sudý týden, budova A
Středa 07:00 - 07:45 lichý týden, budova C

 

PŘEDMĚTY

EKO - Ekonomika
ELK - Elektronická komunikace
PEK - Písemná a elektronická komunikace

 

 

Mgr. Vítězslav Svoboda

UČITEL

Telefon: +420 566 780 216

Telefon: +420 566 780 325
E-mail: svoboda.v@oahstrebic.cz

KONZULTAČNÍ HODINY

Pondělí 7:00 - 7:45 sudý týden, budova B
Úterý 7:00 - 7:45 lichý týden, budova C 

 

PŘEDMĚTY

TEV - Tělesná výchova
SSP - Speciální sportovní příprava

Mgr. Ivana Šalbabová

UČITELKA ODBORNÉHO VÝCVIKU

Telefon: +420 566 780 324
E-mail: salbabova@oahstrebic.cz

KONZULTAČNÍ HODINY

Úterý 7:00 - 7:45 lichý týden, budova C
Úterý 14:15 - 15:00 sudý týden, budova C

Iveta Šanderová

VYCHOVATELKA DOMOVA MLÁDEŽE

Telefon: +420 566 780 351
E-mail: sanderova@oahstrebic.cz

 

 

 

 

Ing. Irena Ščuková

UČITELKA

Telefon: +420 566 780 231
E-mail: scukova@oahstrebic.cz

KONZULTAČNÍ HODINY

Středa 7:00 - 7:45 lichý týden, budova B

Čtvrtek 7:00 - 7:45 sudý týden, budova C

PŘEDMĚTY

UCE - Účetnictví
ODP - Odborná praktika

Ing. Martin Šesták

UČITEL

Telefon: +420 566 780 136

Telefon: +420 566 780 341
E-mail: sestak@oahstrebic.cz

KONZULTAČNÍ HODINY

Středa 7:00 - 7:45 sudý týden, budova A
Pátek 7:00 - 7:45 lichý týden, budova A

 

PŘEDMĚTY

INT - Informační technologie
WKB - Wordprocessing a kyberbezpečnost

Lucie Šlechtová

UČITELKA ODBORNÉHO VÝCVIKU

Telefon: +420 566 780 304
E-mail: slechtova@oahstrebic.cz

KONZULTAČNÍ HODINY

Pondělí 07:00 - 07:45 lichý a sudý týden, budova C

 

PŘEDMĚTY

ODV - Odborný výcvik

Mgr. Petra Šmitová

UČITELKA

Telefon: +420 566 780 329
E-mail: smitova@oahstrebic.cz

KONZULTAČNÍ HODINY

Středa 7:00 - 7:45 sudý i lichý týden, budova C

PŘEDMĚTY

TCH - Technologie
MTR - Materiály
VYV - Výtvarná výchova
ODK - Odborné kreslení
ZRV - Zdravověda
KOS - Komunikace ve službách

POK - Písmo a odborné kreslení

Bc. Miroslava Šrutková

UČITELKA ODBORNÉHO VÝCVIKU

Telefon: +420 566 780 321
E-mail: srutkova@oahstrebic.cz

KONZULTAČNÍ HODINY


Úterý 07:00 - 07:45 lichý týden, budova C

Středa 13:00-13:30 sudý týden, budova C

 

 

PŘEDMĚTY

KUL - Kulinářské umění

Mgr. Martina Štorková

UČITELKA

Telefon: +420 566 780 362
E-mail: storkova@oahstrebic.cz

KONZULTAČNÍ HODINY

Úterý 7:00 - 7:45 sudý týden, budova C

Úterý 7:00 - 7:45 lichý týden, budova C

 

PŘEDMĚTY

CEJ - Český jaztyk
OBK - Obchodní korespondence
KLV - Kulturní a literární výchova

NEJ - Německý jazyk

Bc. Olga Šúteriková

UČITELKA ODBORNÉHO VÝCVIKU

Telefon: +420 566 780 342
E-mail: suterikova@oahstrebic.cz

KONZULTAČNÍ HODINY

Pátek 07:00 - 07:40 sudý týden, budova C

Pondělí 07:00 - 07:40 lichý týden, budova C

Mgr. Hana Švecová

UČITELKA

Telefon: +420 566 780 362
E-mail: svecova@oahstrebic.cz

KONZULTAČNÍ HODINY

Pondělí 7:00 - 7:45 lichý týden, budova C

Středa 7:00-7:45 sudý týden, budova C

 

PŘEDMĚTY

CEJ - Český jazyk
OBN - Občanská nauka

KLV - Kulturní a literární přehled

Ing. Marcela Tomanová

UČITELKA

Telefon: +420 566 780 361

Telefon: +420 566 780 213
E-mail: tomanova@oahstrebic.cz

KONZULTAČNÍ HODINY

Čtvrtek 7:00-7:45 sudý týden, budova B

Čtvrtek 7:00-7:45 lichý týden, budova C

 

 

PŘEDMĚTY

ZPV - Základy přírodních věd
GSU - Gastronomické suroviny
MAT - Matematika
SUR - Suroviny

 

Kateřina Urbánková

UČITELKA ODBORNÉHO VÝCVIKU

Telefon: +420 566 780 304
E-mail: urbankova.k@oahstrebic.cz

KONZULTAČNÍ HODINY

Pondělí 07:00 - 07:45 sudý týden, budova C

 

 

PŘEDMĚTY

ODV - Odborný výcvik

Eva Valová

UČITELKA ODBORNÉHO VÝCVIKU

Telefon: +420 566 780 324
E-mail: valova@oahstrebic.cz

KONZULTAČNÍ HODINY

Pondělí 07:00 - 07:15 sudý a lichý týden, budova C

 

 

 

PŘEDMĚTY

ODV - Odborný výcvik

Mgr. Jana Vašinová

UČITELKA

telefon: +420 566 780 126

telefon: +420 566 780 335

E-mail: vasinova@oahstrebic.cz

KONZULTAČNÍ HODINY

Středa 14:10 - 14:55 lichý i sudý týden, budova A

 

PŘEDMĚTY

ANJ - Anglický jazyk
MAT - Matematika
KAJ - Konverzace v anglickém jazyce

Mgr. Martina Vaverková

UČITELKA

Telefon: +420 566 780 141

Telefon: +420 566 780 362
E-mail: vaverkova@oahstrebic.cz

KONZULTAČNÍ HODINY

Pondělí 07:00 - 07:45 sudý týden, budova C

Pondělí 07:00 - 07:45 lichý týden, budova C

 

PŘEDMĚTY

CEJ - Český jazyk
KLV -  Kulturní a literární výchova

Mgr. Markéta Vedralová

UČITELKA

Telefon: +420 566 780 232

Telefon: +420 566 780 335
E-mail: vedralova@oahstrebic.cz

KONZULTAČNÍ HODINY

Pátek 7:00 - 7:45 lichý týden, budova B
Pátek 7:00 - 7:45 sudý týden, budova C

 

PŘEDMĚTY

NEJ - Německý jazyk
ANJ - Anglický jazyk

KAJ - Konverzace v anglickém jazyce

 

 

Ing. Radka Vejmelková

UČITELKA

Telefon: +420 566 780 231
E-mail: vejmelkova@oahstrebic.cz

KONZULTAČNÍ HODINY

Pondělí 14:15 - 15:00 lichý týden, budova B
Pátek 7:00 - 7:45 sudý týden, budova B

 

PŘEDMĚTY

UCE - Účetnictví

ODP - Odborná praktika

Mgr. Jitka Vejtasová

UČITELKA, VÝCHOVNÝ PORADCE

Telefon: +420 566 780 326

Telefon: +420 566 780 125
E-mail: vejtasova@oahstrebic.cz

KONZULTAČNÍ HODINY

Středa 14:10 - 14:55 sudý týden, budova A
Středa 7:00 - 7:45 lichý týden, budova A
Pátek 7:00 - 7:45 sudý i lichý týden, budova C

 

PŘEDMĚTY

SPV - Sport a výživa
SUR - Suroviny
POV - Potraviny a výživa
STZ - Stroje a zařízení
TCH - Technologie
OBN - Občanská nauka

Ing. Taťána Vejtasová

Učitelka

Telefon: +420 566 780 142

Telefon: +420 566 780 363

E-mail: vejtasova.t@oahstrebic.cz

 

KONZULTAČNÍ HODINY

Pátek 14:10 - 14:55 lichý týden, budova A
Pátek 14:15 - 15:00 sudý týden, budova C

 PŘEDMĚTY

EKO - Ekonomika
PEK - Písemná a elektronická komunikace
OBK - Obchodní korespondence
INT - Informační technologie

EKV - Ekonomické výpočty

Natálie Velebová

UČITELKA ODBORNÉHO VÝCVIKU

Telefon: +420 566 780 324
E-mail: velebova@oahstrebic.cz

KONZULTAČNÍ HODINY

Úterý 7:00 - 7:45 sudý i lichý týden, budova C

 

Mgr. Zuzana Vilimová

UČITELKA

Telefon: +420 566 780 212

Telefon: +420 566 780 335
E-mail: vilimova@oahstrebic.cz

KONZULTAČNÍ HODINY

Středa 7:00 - 7:45 sudý i  lichý týden, budova B
Pátek 7:00 - 7:45 sudý týden, budova C

 

PŘEDMĚTY

MAT - Matematika
SMA - Seminář z matematiky

Ing. Daniela Vitásková

UČITELKA

Telefon: +420 566 780 114

Telefon: +420 566 780 335
E-mail: vitaskova@oahstrebic.cz

KONZULTAČNÍ HODINY

Úterý 7:00 - 7:45 lichý týden, budova A
Čtvrtek 14:15 - 15:00 sudý týden, budova C

 

PŘEDMĚTY

PRU - Průvodcovství
FCK - Fiktivní cestovní kancelář
ODS - Odborný seminář
KAJ - Konverzace v anglickém jazyce

Ing. Gabriela Vlasáková

UČITELKA

Telefon: +420 566 780 114
E-mail: vlasakova@oahstrebic.cz

KONZULTAČNÍ HODINY

Středa 7:00 - 7:45 sudý i lichý týden, budova A

 

PŘEDMĚTY

CER - Cestovní ruch
EKO - Ekonomika
OBK - Obchodní korespondence
HOZ - Hospodářský zeměpis

PEK - Písemná a elektronická komunikace

 

Simona Vlčková

UČITELKA ODBORNÉHO VÝCVIKU

telefon: +420 566 780 101

E-mail: vlckova@oahstrebic.cz

KONZULTAČNÍ HODINY

Úterý 6:55 - 7:40 sudý i lichý týden, budova A

MgA. Veronika Zábršová Horáková Dis.

UČITELKA ODBORNÉHO VÝCVIKU

Telefon: +420 566 780 341
E-mail: zabrsova@oahstrebic.cz

KONZULTAČNÍ HODINY

Čtvrtek 7:00-7:45 sudý i lichý týden, budova C

 

 

PŘEDMĚTY

PCG - Počítačová grafika

PGS - Praktika v grafickém SW

Adéla Zimová

UČITELKA ODBORNÉHO VÝCVIKU

Telefon: +420 566 780 342

E-mail: zimova@oahstrebic.cz