cs en de

Pedagogičtí pracovníci

Mgr. Jarmila Abrahamová

UČITELKA

Telefon: +420 566 780 141
E-mail: abrahamova@oahstrebic.cz

KONZULTAČNÍ HODINY

Pondělí 14:15 - 15:00 lichý i sudý týden, budova A

PŘEDMĚTY

CEJ - Český jazyk
KLV - Kulturní a literární výchova
CJL - Český jazyk a literatura

Michal Bartůněk

UČITEL ODBORNÉHO VÝCVIKU

Telefon: +420 566 780 402
E-mail: bartunek@oahstrebic.cz

KONZULTAČNÍ HODINY

 

PŘEDMĚTY

ODV - Odborný výcvik

Ing. Jitka Bínová

UČITELKA

Telefon: +420 566 780 231
E-mail: binova@oahstrebic.cz

KONZULTAČNÍ HODINY

Úterý 7:00 - 7:45 sudý i lichý týden, budova A

PŘEDMĚTY

UCE - Účetnictví
OBK - Obchodní korespondence

Ing. Pavel Bureš

UČITEL

Telefon:
E-mail: bures@oahstrebic.cz

KONZULTAČNÍ HODINY

Úterý - 14:15 - 15:00 sudý týden, budova B

Čtvrtel - 14:15 - 15:00 lichý týden, budova B

PŘEDMĚTY

INT - Informační technologie

Bc. Ivana Cejpková

VEDOUCÍ VYCHOVATELKA DOMOVA MLÁDEŽE

Telefon: +420 566 780 351
E-mail: cejpkova@oahstrebic.cz

Ivana Čermáková

ASISTENT PEDAGOGA

Telefon: +420 566 780 225
E-mail: cermakova.i@oahstrebic.cz

Mgr. Aleš Čurda

UČITEL

Telefon: +420 566 780 114
E-mail: curda@oahstrebic.cz

KONZULTAČNÍ HODINY

Úterý 7:00 - 7:45 lichý týden, budova A
Pátek 7:00- 7:45 sudý týden, budova C

PŘEDMĚTY

MAT - Matemetika
ZCR - Zeměpis cestovního ruchu

Mgr. Jitka Doležalová

UČITELKA, UČITELKA ODBORNÉHO VÝCVIKU

Telefon: +420 566 780 342
E-mail: dolezalova@oahstrebic.cz

KONZULTAČNÍ HODINY

Pondělí 7:00 - 7:45 sudý i lichý týden, budova C

PŘEDMĚTY

ARA - Aranžování
PRO - Propagace
PIS - Písmo
ODV - Odborný výcvik

Mgr. Veronika Dobrovolná

UČITELKA

Telefon: +420 566 780 141
E-mail: dobrovolna@oahstrebic.cz

KONZULTAČNÍ HODINY

Pátek 7:00 - 7:45 sudý i lichý týden, budova A
                                

PŘEDMĚTY

CEJ -Český jazyk
KLV - Kulturní a literární výchova

Soňa Dvořáková

UČITELKA ODBORNÉHO VÝCVIKU

Telefon:
E-mail: dvorakova.s@oahstrebic.cz

KONZULTAČNÍ HODINY

 

PŘEDMĚTY

ODV - Odborný výcvik

Ing. František Fiala

UČITEL ODBORNÉHO VÝCVIKU

Telefon: +420 566 780 101
E-mail: fiala.f@oahstrebic.cz

KONZULTAČNÍ HODINY

Středa - 7:00 - 7:45 sudý i lichý týden, budova A

PŘEDMĚTY

ODV - Odborný výcvik

Mgr. Pavlína Fiala

UČITELKA, UČITELKA ODBORNÉHO VÝCVIKU

Telefon: +420 566 780 342
E-mail: fiala@oahstrebic.cz

KONZULTAČNÍ HODINY

Úterý 7:00 - 7:45 sudý týden, budova A
Středa 7:00 - 7:45 lichý týden, budova C

PŘEDMĚTY

ANJ - Anglický jazyk
ODV - Odborný výcvik

Ing. et Mgr. Kristýna Fialová

UČITELKA

Telefon: +420 566 780 231
E-mail: fialova.k@oahstrebic.cz

KONZULTAČNÍ HODINY

Pátek 14:15 - 15:00 lichý týden, budova B
Středa 14:15 - 15:00 sudý týden, budova C

PŘEDMĚTY

OBK - Obchodní korespondence
UCE - Účetnictví
EKO - Ekonomika
PEK - Písemná a elektronická komunikace
ANJ - Anglický jazyk

Mgr. Ida Hamplová

UČITELKA

Telefon: +420 566 780 124
E-mail: hamplova@oahstrebic.cz

KONZULTAČNÍ HODINY

Středa 14:15 - 15:00 lichý týden, budova A
Úterý 7:00 - 7:45 lichý týden, budova C

PŘEDMĚTY

ANJ - Anglický jazyk
SAJ - Seminář z anglického jazyka

Mgr. Jana Filipová

UČITELKA

Telefon: +420 566 780 142
E-mail: filipova@oahstrebic.cz

KONZULTAČNÍ HODINY

Úterý 14:15 - 15:00 lichý týden, budova A
Úterý 14:15 - 15:00 sudý týden, budova A

PŘEDMĚTY

EKO - Ekonomika
PRV - Právo
MAM - Marketing a management
OBK - Obchodní korespondence

Věra Hanzlová

VYCHOVATELKA DOMOVA MLÁDEŽE

Telefon: +420 566 780 351
E-mail: hanzlova@oahstrebic.cz

Mgr. Lenka Herbrichová

UČITELKA

Telefon: +420 566 780 226
E-mail: herbrichova@oahstrebic.cz

KONZULTAČNÍ HODINY

Úterý 7:00 - 7:45 sudý týden, budova B
Čtvrtek 7:00 - 7:45 lichý týden, budova C

PŘEDMĚTY

TEV - Tělesná výchova
PSS - Psychologie sportu
OBN - Občanská nauka

Mgr. Klára Herudková

UČITELKA

Telefon: +420 566 780 227
E-mail: herudkova@oahstrebic.cz

KONZULTAČNÍ HODINY

Pátek 14:15 - 15:00 lichý týden, budova B

PŘEDMĚTY

PRV - Právo

Ing. Pavla Hnízdilová

UČITELKA

Telefon: +420 566 780 142
E-mail: hnizdilova@oahstrebic.cz

KONZULTAČNÍ HODINY

Pondělí 7:00 - 7:45 sudý týden, budova A
Středa 7:00 - 7:45 lichý týden, budova C

PŘEDMĚTY

VES - Veřejná správa
EKO - Ekonomika
INT - Informační technologie

Mgr. Marie Houserová

UČITELKA

Telefon: +420 566 226
E-mail: houserova@oahstrebic.cz

KONZULTAČNÍ HODINY

Čtvrtek 14:15 - 15:00 lichý týden, budova B
Pondělí 14:15 - 15:00 lichý týden, budova C

PŘEDMĚTY

TEV - Tělesná výchova
ZSV - Základy společenských věd
SKK - Společenská kultura a komunikace
OBN - Občanská nauka

Mgr. Radka Hušková

UČITELKA

Telefon: +420 566 780 124
E-mail: huskova@oahstrebic.cz

KONZULTAČNÍ HODINY

Čtvrtek 7:00 - 7:45 lichý týden, budova A
Pondělí 7:00 - 7:45 sudý týden, budova C 

PŘEDMĚTY

ANJ - Anglický jazyk
ANK - Anglická komunikace

Petra Chovančáková

UČITELKA ODBORNÉHO VÝCVIKU

Telefon: +420 566 780 403
E-mail: chovancakova@oahstrebic.cz

KONZULTAČNÍ HODINY

PŘEDMĚTY

ODV - Odborný výcvik

Ing. Pavla Janoušková

UČITELKA

Telefon: +420 566 780 125
E-mail: janouskova@oahstrebic.cz

KONZULTAČNÍ HODINY

Pondělí 7:00 - 7:45 sudý týden, budova A
Středa 7:00 - 7:45 lichý týden, budova C

PŘEDMĚTY

EKO - Ekonomika
KUL - Kulinářské techniky
TPP - Technologie přípravy pokrmů

 

Mgr. Petra Janoušková

UČITELKA

Telefon:
E-mail: janouskova.p@oahstrebic.cz

KONZULTAČNÍ HODINY

Pátek 14:15 - 15:00 lichý týden, budova A

Středa 14:15 - 15:00 sudý týden, budova C

PŘEDMĚTY

ANJ - Anglický jazyk

Zdeňka Kafková

UČITELKA ODBORNÉHO VÝCVIKU

Telefon: +420 566 780 304
E-mail: kafkova@oahstrebic.cz

KONZULTAČNÍ HODINY

 

PŘEDMĚTY

ODV - Odborný výcvik

Mgr. Eva Kahovcová

UČITELKA

Telefon: 
E-mail: kahovcova@oahstrebic.cz

KONZULTAČNÍ HODINY

Čtvrtek 14:15 - 15:00 sudý týden, budova A 

PŘEDMĚTY

NEJ - Německý jazyk

David Kašpar

UČITEL ODBORNÉHO VÝCVIKU

Telefon: +420 566 780 101
E-mail: kaspar@oahstrebic.cz

KONZULTAČNÍ HODINY

 

PŘEDMĚTY

ODV - Odborný výcvik

Zdenka Klímová

UČITELKA ODBORNÉHO VÝCVIKU

Telefon: +420 566 780 321
E-mail: klimova@oahstrebic.cz

KONZULTAČNÍ HODINY

 

PŘEDMĚTY

ODV - Odborný výcvik

Mgr. Alena Kneslíková

UČITELKA

Telefon: +420 566 780 136
E-mail: kneslikova@oahstrebic.cz

KONZULTAČNÍ HODINY

Středa 7:00 - 7:45 lichý týden, budova A
Středa 7:00 - 7:45 sudý týden, budova C

PŘEDMĚTY

MAT - Matematika
PGS - Praktika v grafickém SW
PCG - Počítačová grafika

Mgr. Hana Konečná

UČITELKA

Telefon: +420 566 780 124
E-mail: konecna@oahstrebic.cz

KONZULTAČNÍ HODINY

Úterý 7:00 - 7:45 sudý týden, budova A
Středa 14:15 - 15:00 lichý týden, budova C 

PŘEDMĚTY

ANJ - Anglický jazyk
SAJ - Seminář z anglického jazyka

PaedDr. Miroslav Koupil

UČITEL

Telefon: +420 566 780 141
E-mail: koupil@oahstrebic.cz

KONZULTAČNÍ HODINY

Středa 14:15 - 15:00 sudý i  lichý týden, budova C

PŘEDMĚTY

ZSV - Základy společenských věd
CEJ -  Český jazyk
KLV - Kulturní a literární výchova
ANJ - Anglický jazyk
DEU - Dějiny umění

Ing. Jarmila Koutná

UČITELKA

Telefon: +420 566 780 142
E-mail: koutna@oahstrebic.cz

KONZULTAČNÍ HODINY

Pátek 14:15 - 15:00 lichý týden, budova A
Středa 7:00 - 7:45 lichý týden, budova C

PŘEDMĚTY

OBK - Obchodní korespondence
EKO - Ekonomika
EKN - Ekonomie
PEK - Písemná a elektronická komunikace

Mgr. Zuzana Kratinová

UČITELKA

Telefon: +420 566 780 124
E-mail: kratinova@oahstrebic.cz

KONZULTAČNÍ HODINY

Středa 14:15 - 15:00 lichý i sudý týden, budova A

PŘEDMĚTY

ANJ - Anglický jazyk
SAJ - Seminář z anglického jazyka

Ing. Hana Krátká

UČITELKA

Telefon: +420 566 780 142
E-mail: kratka@oahstrebic.cz

KONZULTAČNÍ HODINY

Středa 7:00 - 7:45 lichý týden, budova A
Pátek 7:00 - 7:45 sudý týden, budova C

PŘEDMĚTY

EKO - Ekonomika
OBK - Obchodní korespondence
PEK - Písemná a elektronická komunikace
EKV - Ekonomické výpočty

Bc. Magda Křišťálová

UČITELKA ODBORNÉHO VÝCVIKU

Telefon: +420 566 780 403
E-mail: kristalova@oahstrebic.cz

PŘEDMĚTY

ODV - Odborný výcvik

Sára Křivánková

UČITELKA ODBORNÉHO VÝCVIKU

Telefon: +420 566 780 101
E-mail: krivankova@oahstrebic.cz

KONZULTAČNÍ HODINY

 

PŘEDMĚTY

ODV - Odborný výcvik

Bc. Lukáš Kubart

UČITEL ODBORNÉHO VÝCVIKU

Telefon: +420 566 780 101
E-mail: kubart@oahstrebic.cz

PŘEDMĚTY

ODV - Odborný výcvik

Ing. Jan Kubíček

UČITEL

Telefon: +420 566 780 135
E-mail: kubicek@oahstrebic.cz

KONZULTAČNÍ HODINY

Čtvrtek 7:00 - 7:45 lichý týden, budova A
Úterý 7:00 - 7:45 sudý týden, budova A

PŘEDMĚTY

INT - Informační technologie

Mgr. Lubomír Kučera

UČITEL

Telefon: +420 566 780 226
E-mail: kucera@oahstrebic.cz

KONZULTAČNÍ HODINY

Úterý 7:00 - 7:45 lichý týden, budova A
Pátek 7:00- 7:45 sudý týden, budova C

PŘEDMĚTY

TEV - Tělesná výchova
SSP - Sportovní speciální příprava
ZPV - Základy přírodních věd

Mgr. Jiří Kunc

UČITEL

Telefon: +420 566 780 136
E-mail: kunc@oahstrebic.cz

KONZULTAČNÍ HODINY

Pátek 7:00 - 7:45 sudý týden, budova A
Pondělí 14:15 - 15:00 lichý týden, budova C

PŘEDMĚTY

INT - Informační technologie
MAT - Matematika
MTR - Materiály
TRP - Technologie reklamní produkce

Helena Lapešová

UČITELKA ODBORNÉHO VÝCVIKU

Telefon: +420 566 780 324
E-mail: lapesova@oahstrebic.cz

PŘEDMĚTY

ODV - Odborný výcvik

Bc. Marie Mácová

VEDOUCÍ UČITELKA ODBORNÉHO VÝCVIKU

Telefon: +420 566 780 322
E-mail: macova.m@oahstrebic.cz

PŘEDMĚTY

ODV - Odborný výcvik

Mgr. Zdeňka Macurová

UČITELKA

Telefon: +420 566 780 227
E-mail: macurova@oahstrebic.cz

KONZULTAČNÍ HODINY

Úterý 14:15 - 15:00 lichý týden, budova B
Čtvrtek 7:00 - 7:45 sudý týden, budova C

PŘEDMĚTY

ZSV - Základy společenských věd
NEJ - Německý jazyk
OBN - Občanská nauka

Mgr. Naděžda Malá

UČITELKA

Telefon: +420 566 780 141
E-mail: mala@oahstrebic.cz

KONZULTAČNÍ HODINY

Úterý 14:15 - 15:00 sudý i lichý týden, budova A

PŘEDMĚTY

CEJ - Český jazyk
CJL - Český jazyk a literatura
KLV - Kulturní a literární výchova
NEJ - Německý jazyk

Mgr. Pavla Malcová

UČITELKA

Telefon: +420 566 780 124
E-mail: malcova@oahstrebic.cz

KONZULTAČNÍ HODINY

Úterý 7:00 - 7:45 sudý i lichý týden, budova A

PŘEDMĚTY

ANJ - Anglický jazyk
SAJ - Seminář z anglického jazyka

PhDr. Radomíra Mastná

UČITELKA

Telefon: +420 566 780 226
E-mail: mastna@oahstrebic.cz

KONZULTAČNÍ HODINY

Úterý 7:00 - 7:45 sudý i lichý týden, budova B

PŘEDMĚTY

ZSV - Základy společenských věd
RUJ - Ruský jazyk
NEJ - Německý jazyk

Mgr. Jiří Matoušek

UČITEL

Telefon: 
E-mail: matousek@oahstrebic.cz

KONZULTAČNÍ HODINY

Středa 14:15 - 15:00 sudý týden, budova B 

Středa 14:15 - 15:00 lichý týden, budova C

PŘEDMĚTY

ZPV - Základy přírodních věd
ANJ - Anglický jazyk

Miroslava Mládková

UČITELKA ODBORNÉHO VÝCVIKU

Telefon: +420 566 780 342
E-mail: mladkova@oahstrebic.cz

KONZULTAČNÍ HODINY

Středa 7:00 - 7:45 sudý týden, budova C

Čtvrtek 7:00 - 7:45 lichý týden, budova C

PŘEDMĚTY

ODV - Odborný výcvik

Mgr. Jarmila Necidová

UČITELKA

Telefon: +420 566 780 125
E-mail: necidova@oahstrebic.cz

KONZULTAČNÍ HODINY

Čtvrtek 7:00 - 7:45 sudý týden, budova A
Čtvrtek 7:00 - 7:45 lichý týden, budova C 

PŘEDMĚTY

MOP - Moderní obsluha a psychologie
TPP - Technologie přípravy pokrmů
PSY - Psychologie
TCH - Technologie
SUR - Suroviny

Mgr. Zuzana Nohová

UČITELKA

Telefon: +420 566 780 212
E-mail: nohova@oahstrebic.cz

KONZULTAČNÍ HODINY

Úterý 7:00 - 7:45 sudý i lichý týden, budova B

PŘEDMĚTY

ANJ - Anglický jazyk
MAT - Matematika

Mgr. Tomáš Nováček

UČITEL, UČITEL ODBORNÉHO VÝCVIKU

Telefon: +420 566 780 125, 
E-mail: novacek@oahstrebic.cz

KONZULTAČNÍ HODINY

Čtvrtek 7:00 - 7:45 sudý týden, budova A
Úterý 7:00 - 7:45 lichý týden, budova C

PŘEDMĚTY

TOS - Technika obsluhy a služeb
KUL - Kulinářské techniky
STL - Stolničení
TCH - Technologie
ODV - Odborný výcvik

Mgr. Pavlína Nováčková

UČITELKA

Telefon: +420 566 780 212
E-mail: novackova@oahstrebic.cz

KONZULTAČNÍ HODINY

Čtvrtek 14:15 - 15:00 lichý týden, budova B
Čtvrtek 14:15 - 15:00 sudý týden, budova C 

PŘEDMĚTY

MAT - Matematika
ZPV - Základy přírodních věd
SMA - Seminář z matematiky

Mgr. Daniela Nováková

UČITELKA

Telefon: +420 566 780 232
E-mail: novakova@oahstrebic.cz

KONZULTAČNÍ HODINY

Čtvrtek 7:00 - 7:45 sudý týden, budova B
Úterý 7:00 - 7:45 lichý týden, budova C

PŘEDMĚTY

NEJ - Německý jazyk
ANJ - Anglický jazyk

Bc. Jaroslava Novotná

UČITELKA ODBORNÉHO VÝCVIKU

Telefon: +420 566 780 321
E-mail: novotna@oahstrebic.cz

PŘEDMĚTY

ODV - Učitelka odborného výcviku 

Miluše Obršlíková

ASISTENT PEDAGOGA

Telefon: +420 566 780 225
E-mail: obrslikova@oahstrebic.cz

Mgr. Marcela Ondráčková

UČITELKA

Telefon: +420 566 780 233
E-mail: ondrackova@oahstrebic.cz

KONZULTAČNÍ HODINY

Pondělí 14:15 - 15:00 sudý i lichý týden, budova B

PŘEDMĚTY

CEJ - Český jazyk
KLV - Kulturní a literární výchova

 

Ing. Zdeněk Pilát

UČITEL

Telefon: +420 566 780 125
E-mail: pilat@oahstrebic.cz

KONZULTAČNÍ HODINY

Úterý 14:15 - 15:00 sudý i lichý týden, budova A

PŘEDMĚTY

HRP - Hotelový a restaurační provoz
USS - Ubytovací a stravovací služby
GSU - Gastronomické suroviny
MAM - Marketing a management
MMH - Management a marketing hotelnictví

Mgr. Milena Plíšková

UČITELKA

Telefon: +420 566 780 124
E-mail: pliskova@oahstrebic.cz

KONZULTAČNÍ HODINY

Čtvrtek 14:15 - 15:00 sudý i lichý týden, budova A

pŘEDMĚTY

ANJ - Anglický jazyk
KAJ - Konverzace v anglickém jazyce
SAJ - Seminář z anglického jazyka

Radka Poláková

UČITELKA ODBORNÉHO VÝCVIKU

Telefon: +420 566 780 324
E-mail: polakova@oahstrebic.cz

PŘEDMĚTY

ODV - ODBORNÝ VÝCVIK

Mgr. Jitka Pospíšilová

UČITELKA

Telefon: +420 566 780 141
E-mail pospisilova@oahstrebic.cz

KONZULTAČNÍ HODINY

Úterý 7:00 - 7:45 lichý týden, budova A
Středa 7:00 - 7:45 sudý týden, budova C

PŘEDMĚTY

CEJ - Český jazyk 
KLV - Kulturní a literární výchova
DEK - Dějiny kultury

Mgr. Jana Ritter

UČITELKA

Telefon: 
E-mail: ritter@oahstrebic.cz

KONZULTAČNÍ HODINY

Úterý 7:00 - 7:45 sudý týden, budova B

Úterý 7:00 - 7:45 lichý týden, budova C

PŘEDMĚTY

ANJ - Anglický jazyk
MEJ - Německý jazyk

Helena Sedláková

VEDOUCÍ UČITELKA ODBORNÉHO VÝCVIKU

Telefon: +420 566 780 112, +420 566 404, +420 566 780 342
E-mail: sedlakova@oahstrebic.cz

KONZULTAČNÍ HODINY

 

PŘEDMĚTY

ODV - Odborný výcvik

Ing. Alena Slámová

UČITELKA

Telefon: +420 566 780 142
E-mail: slamova@oahstrebic.cz

KONZULTAČNÍ HODINY

Pondělí 14:15 - 15:00 lichý týden, budova A
Čtvrtek 14:15 - 15:00 sudý týden, budova C

PŘEDMĚTY

EKO - Ekonomika
ELK - Elektronická komunikace
OBK - Obchodní korespondence
CHP - Chod podniku
PEK - Písemná a elektronická komunikace

PaedDr. Helena Suchá

UČITELKA

Telefon: +420 566 780 232
E-mail: sucha@oahstrebic.cz

KONZULTAČNÍ HODINY

Čtvrtek 14:15 - 15:00 sudý i lichý týden, budova B

PŘEDMĚTY

NEJ - Německý jazyk

Mgr. Vítězslav Svoboda

UČITEL

Telefon: +420 566 780 226, +420 566 780 325
E-mail: svoboda.v@oahstrebic.cz

KONZULTAČNÍ HODINY

Pátek 7:00 - 7:45 lichý týden, budova B
Pondělí 7:00 - 7:45 sudý týden, budova C 

PŘEDMĚTY

TEV - Tělesná výchova
SSP - Speciální sportovní příprava
ZPV - Základy přírodních věd

Iveta Šanderová

VYCHOVATELKA DOMOVA MLÁDEŽE

Telefon: +420 566 780 351
E-mail: sanderova@oahstrebic.cz

 

 

 

 

Ing. Irena Ščuková

UČITELKA

Telefon: +420 566 780 231
E-mail: scukova@oahstrebic.cz

KONZULTAČNÍ HODINY

Středa 7:00 - 7:45 sudý týden, budova B
Úterý 7:00 - 7:45 lichý týden, budova B  

PŘEDMĚTY

UCE - Účetnictví
ODP - Odborná praktika
PEK - Písemná a elektronická komunikace

Ing. Martin Šesták

UČITEL

Telefon: +420 566 780 136
E-mail: sestak@oahstrebic.cz

KONZULTAČNÍ HODINY

Středa 7:00 - 7:45 sudý týden, budova A
Středa 7:00 - 7:45 lichý týden, budova C

PŘEDMĚTY

INT - Informační technologie
WKB - Wordprocessing a kyberbezpečnost

Lucie Šlechtová

UČITELKA ODBORNÉHO VÝCVIKU

Telefon: +420 566 780 304
E-mail: slechtova@oahstrebic.cz

KONZULTAČNÍ HODINY

PŘEDMĚTY

ODV - Odborný výcvik

Mgr. Petra Šmitová

UČITELKA

Telefon: +420 566 780 339
E-mail: smitova@oahstrebic.cz

KONZULTAČNÍ HODINY

Čtvrtek 14:15 - 15:00 sudý i lichý týden, budova C

PŘEDMĚTY

TCH - Technologie
MTR - Materiály
VYV - Výtvarná výchova
ODK - Odborné kreslení
ZRV - Zdravověda
KOS - Komunikace ve službách

Bc. Miroslava Šrutková

UČITELKA ODBORNÉHO VÝCVIKU

Telefon: +420 566 780 321
E-mail: srutkova@oahstrebic.cz

KONZULTAČNÍ HODINY

 

PŘEDMĚTY

ODV - Odborný výcvik

Mgr. Martina Štorková

UČITELKA

Telefon: 
E-mail: storkova@oahstrebic.cz

KONZULTAČNÍ HODINY

Čtvrtek 7:00 - 7:45 lichý týden, budova A 

Středa 7:00 - 7:45 sudý týden, budova C

PŘEDMĚTY

CEJ - Český jaztyk
OBK - Obchodní korespondence
NEJ - Německý jazyk

Olga Šúteriková

UČITELKA ODBORNÉHO VÝCVIKU

Telefon: +420 566 780 335
E-mail: suterikova@oahstrebic.cz

Mgr. Hana Švecová

UČITELKA

Telefon: 
E-mail: svecova@oahstrebic.cz

KONZULTAČNÍ HODINY

Úterý 7:00 - 7:45 sudý i lichý týden, budova C

PŘEDMĚTY

CEJ - Český jazyk
OBN - Občanská nauka

Bc. Monika Tringlová

UČITELKA ODBORNÉHO VÝCVIKU

Telefon: +420 566 780 402
E-mail: tringlova@oahstrebic.cz

KONZULTAČNÍ HODINY

 

PŘEDMĚTY

ODV - Odborný výcvik

Kateřina Urbánková

UČITELKA ODBORNÉHO VÝCVIKU

Telefon: +420 566 780 304
E-mail: urbankova.k@oahstrebic.cz

KONZULTAČNÍ HODINY

 

PŘEDMĚTY

ODV - Odborný výcvik

Eva Valová

UČITELKA ODBORNÉHO VÝCVIKU

Telefon: 
E-mail: valova@oahstrebic.cz

KONZULTAČNÍ HODINY

 

PŘEDMĚTY

ODV - Odborný výcvik

Mgr. Martina Vaverková

UČITELKA

Telefon: 
E-mail: vaverkova@oahstrebic.cz

KONZULTAČNÍ HODINY

Čtvrtek 14:15 - 15:00 sudý týden, budova A

Čtvrtek 14:15 - 15:00 lichý týden, budova C 

PŘEDMĚTY

CEJ - Český jazyk
OBK - Obchodní korespondence
VES - Veřejná správa

Mgr. Markéta Vedralová

UČITELKA

Telefon: +420 566 780 232
E-mail: vedralova@oahstrebic.cz

KONZULTAČNÍ HODINY

Středa 7:00 - 7:15 sudý týden, budova B
Čtvrtek 7:00 - 7:45 lichý týden, budova C

PŘEDMĚTY

NEJ - Německý jazyk
ANJ - Anglický jazyk

Ing. Radka Vejmelková

UČITELKA

Telefon: +420 566 780 231
E-mail: vejmelkova@oahstrebic.cz

KONZULTAČNÍ HODINY

Pátek 7:00 - 7:45 lichý týden, budova B
Pátek 14:15 - 15:00 sudý týden, budova B 

PŘEDMĚTY

UCE - Účetnictví

Mgr. Jitka Vejtasová

UČITELKA, VÝCHOVNÝ PORADCE

Telefon: +420 566 780 339
E-mail: vejtasova@oahstrebic.cz

KONZULTAČNÍ HODINY

Úterý 7:00 - 7:45 lichý týden, budova B
Čtvrtek 7:00 - 7:45 sudý týden, budova C
Středa 14:15 - 15:00 lichý týden, budova C

PŘEDMĚTY

SPV - Sport a výživa
ZBO - Zbožíznalství
SUR - Suroviny
POV - Potraviny a výživa
STZ - Stroje a zařízení
TCH - Technologie
POK - Písmo a odborné kreslení
OBN - Občanská nauka

Mgr. Zuzana Vilimová

UČITELKA

Telefon: +420 566 780 232, +420 566 780 335
E-mail: vilimova@oahstrebic.cz

KONZULTAČNÍ HODINY

Středa 7:00 - 7:45 sudý týden, budova B
Středa 7:00 - 7:45 lichý týden budova B
Úterý 7:00 - 7:45 sudý týden budova C 

PŘEDMĚTY

MAT - Matematika
NEJ - Německý jazyk
NEK - Německá komunikace

Ing. Daniela Vitásková

UČITELKA

Telefon: +420 566 780 114
E-mail: vitaskova@oahstrebic.cz

KONZULTAČNÍ HODINY

Pátek 14:15 - 15:00 sudý týden, budova A
Úterý 14:15 - 15:00 sudý týden, budova C  

PŘEDMĚTY

PRU - Průvodcovství
FCK - Fiktivní cestovní kancelář
CER - Cestovní ruch
KAJ - Konverzace v anglickém jazyce

Ing. Gabriela Vlasáková

UČITELKA

Telefon: +420 566 780 114
E-mail: vlasakova@oahstrebic.cz

KONZULTAČNÍ HODINY

Úterý 14:15 - 15:00 sudý i lichý týden, budova A

PŘEDMĚTY

CER - Cestovní ruch
EKO - Ekonomika
OBK - Obchodní korespondence
HOZ - Hospodářský zeměpis

 

Bc. Silvie Vrbová

UČITELKA

Telefon: +420 566 780 225
E-mail: vrbova@oahstrebic.cz

KONZULTAČNÍ HODINY

Středa 7:00 - 7:45 sudý týden, budova B


PŘEDMĚTY

NEJ - Německý jazyk
NEK - Německá komunikace

 

 

Mgr. Dita Zelenáková

UČITELKA

Telefon: +420 566 780 124
E-mail: zelenakova@oahstrebic.cz

 

KONZULTAČNÍ HODINY

Pondělí 7:00 - 7:45 lichý týden, budova A
Středa 7:00 - 7:45 sudý týden, budova C 

PŘEDMĚTY

ANJ - Anglický jazyk
ANK - Anglická komunikace
SAJ - Seminář z anglického jazyka