cs en de

18. Květen 2022Podatelna

Informace o provozu podatelny a podmínkách přijímání dokumentů:

Elektronická podání lze podat těmito způsoby:

  • Formou datové schránky - ID datové schránky: zqvtrvb
  • Formou e-mailové zprávy - adresa : podatelna@oahstrebic.cz
  • Na nosiči dat - CD, DVD nebo USB flash disk (sekretariát nebo recepce školy)

Adresa pro doručování dokumentů v analogové podobě, případne v digitální podobě na datovém nosiči:

Obchodní akademie Dr. Albína Bráfa, Hotelová škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Třebíč

Sirotčí 4

674 01 Třebíč

 

Povolený zkrácený název: Obchodní akademie a Hotelová škola Třebíč

 

Datové zprávy přijímáme ve formátech *.pdf, *.doc, *.docx, *.rtf, *.xls, *.xlsx, *.txt, *.jpg, *.jpeg, *.png, *.htm, *.html, *.xhtml.

 

Způsob nakládní s datovými zprávami, u kterých byl zjištzěn výskyt chybného datového formátu nebo byl zjištěn výskyt škodlivého kódu:

Pokud bude analogová zpráva nečitelná nebo neúplná, nebo bude digitální zpráva v chybném digitálním formátu, případně zjistíme výskyt škodlivého kódu (např. soubor infikován virem), a lze z podané zprávy zjistit elektronickou adresu odesílatele, bude odesílateli zasláno upozornění na tuto skutečnost. V případě, že nebude možné určit odesílatele, tyto dokumenty se nadále nezpracovávají!!! (na základě §2, odst. 2 vyhlášky č. 496/2004 Sb.)