cs en de

21. Září 2020Školní poradenské pracoviště

Na naší škole bylo zřízeno školní poradenské pracoviště (dále jen ŠPP), které je tvořeno školním psychologem, výchovnými poradci a školním metodikem prevence.

Výhodou školního poradenského týmu je to, že umožňuje poskytnutí pomoci okamžitě a přímo na místě. Všichni členové týmu jsou odborníci, využívají znalosti prostředí a atmosféry školy, jsou blízcí a dosažitelní nejen pro studenty, ale i pro rodiče a pedagogy. Cílem a posláním poradenství na naší škole je poskytovat bezpečnou, důvěryhodnou a efektivní poradenskou službu sloužící žákům, rodičům a pedagogickým pracovníkům.

Základní poradenský tým školy
Vedoucí školního poradenského pracoviště: Mgr. Kamil Novák novak@oahstrebic.cz


Školní psycholog: Mgr. Zdeněk Krpoun, Ph.D. psycholog@oahstrebic.cz

Budova Bráfova a Sirotčí 7:30 - 10:30, T. Bati 11:00 - 14:00


Výchovný poradce pro studijní obory: Mgr. Marcela Ondráčková ondrackova@oahstrebic.cz
Výchovný poradce pro učňovské obory: Mgr. Jitka Vejtasová vejtasova@oahstrebic.cz


Metodik prevence: Bc. Ivana Cejpková cejpkova@oahstrebic.cz