cs en de

13. Září 2023Školní poradenské pracoviště

Na naší škole bylo zřízeno školní poradenské pracoviště (dále jen ŠPP), které je tvořeno školním psychologem, výchovnými poradci a školním metodikem prevence.

Výhodou školního poradenského týmu je to, že umožňuje poskytnutí pomoci okamžitě a přímo na místě. Všichni členové týmu jsou odborníci, využívají znalosti prostředí a atmosféry školy, jsou blízcí a dosažitelní nejen pro studenty, ale i pro rodiče a pedagogy. Cílem a posláním poradenství na naší škole je poskytovat bezpečnou, důvěryhodnou a efektivní poradenskou službu sloužící žákům, rodičům a pedagogickým pracovníkům.

Základní poradenský tým školy
Vedoucí školního poradenského pracoviště: Mgr. Kamil Novák novak@oahstrebic.cz

 

Školní psycholožka: PhDr. Jana Matějková, psycholog@oahstrebic.cz,

Sirotčí: budova B - kabinet č. 38 úterý: 11:00 – 16:00 čtvrtek: 11:00 – 16:00 telefon.: 566 780 215

T. Bati: budova C - kabinet č. 218 středa: 11:00 – 16:00 telefon: 566 780 326

 

Výchovný poradce pro studijní obory: Mgr. Marcela Ondráčková ondrackova@oahstrebic.cz

Výchovný poradce pro učební obory: Mgr. Jitka Vejtasová vejtasova@oahstrebic.cz


Metodik prevence: Bc. Ivana Cejpková cejpkova@oahstrebic.cz