cs en de

03. Červen 2021Kadeřník 69-51-H/01

Zavedeme Vás do světa módy, kde vznikají nové střihy a účesy, které jsou "in". Pozveme Vás také do říše alchymie, kde se naučíte míchat ty nejlepší barvy a odstíny. Stanete se profesionály v oblasti vlasové kosmetiky. Budete umět zákazníkům vždy dobře poradit.

Absolvent učebního oboru kadeřník je středoškolsky vzdělaný pracovník s odborným vzděláním.

 

Ovládá:

  • technologické postupy a techniky práce při úpravě vlasů
  • poradenskou službu z hlediska ošetřování a úpravy vlasů
  • profesní etiku a umění jednat s lidmi
  • základní ekonomické a podnikatelské činnosti a práci s osobním počítačem

 

Způsob ukončení a certifikace:

  • závěrečná zkouška
  • výuční list s vysvědčením o závěrečné zkoušce
  • Europass

 

Uplatnění absolventů:

Absolvent má předpoklady pro živnostenské podnikání při poskytování kadeřnických služeb.

 

Možnosti dalšího vzdělávání:

Absolventi mohou pokračovat ve dvouletém nástavbovém studiu podnikání, ukončeném maturitní zkouškou.

 

V průběhu studia musí mít žák k dispozici modely (v 1. ročníku nejlépe členy rodiny - z důvodu časové náročnosti). Nácvik základních dovedností provádějí žáci na spolužácích (jedna na druhé), proto je nutná úprava délky vlasů dle pokynů učitelek odborného výcviku.

 

Onemocnění nebo zdravotní obtíže pro účely stanovení podmínek zdravotní způsobilosti uchazeče ke vzdělávání

Omezení pro studium oboru Kadeřník vycházející z Nařízení vlády č. 367/2012 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, jsou následující: 

2. Prognosticky závažná onemocnění podpůrného a pohybového aparátu znemožňující činnosti ve vynucené poloze a činnosti vyžadující středně velkou zátěž v případě, že je nezbytné postupovat podle § 67 odst. 2 věta druhá školského zákona.

4. Prognosticky závažná onemocnění omezující funkce horních nebo dolních končetin (poruchy hrubé i jemné motoriky) v případě, že je nezbytné postupovat podle § 67 odst. 2 věta druhá školského zákona.

7. Prognosticky závažná chronická onemocnění kůže a spojivek včetně onemocnění alergických, pokud: a) při praktickém vyučování nelze vyloučit silné znečistění kůže nebo kontakt s alergizujícími látkami.

9. Přecitlivělost na: a) alergizující látky používané při praktickém vyučování.

22. Prognosticky závažné poruchy vidění, zorného pole nebo barvocitu v případě činností s vysokými nároky na zrak nebo činností vyžadujících prostorové vidění v případě, že je nezbytné postupovat podle § 67 odst. 2 věta druhá školského zákona.

26. Nemoci vylučující vydání zdravotního průkazu v případě, že je nezbytné postupovat podle § 67 odst. 2 věta druhá školského zákona.

Pozn.: § 67 odst. 2 věta druhá školského zákona: Ředitel školy může ze závažných důvodů, zejména zdravotních, uvolnit žáka na žádost zcela nebo zčásti z vyučování některého předmětu; žáka se zdravotním postižením může také uvolnit z provádění určitých činností, popřípadě rozhodnout, že tento žák nebude v některých předmětech hodnocen. Žák nemůže být uvolněn z předmětu rozhodujícího pro odborné zaměření absolventa.

Dokumenty oboru