cs en de

13. Říjen 2023Veřejná správa 63-41-M/02

Absolventi oboru se mohou zabývat nejen marketingovou činností v tuzemsku i v zahraničí, ale najdou uplatnění i jako úředníci státní správy či na obecních, městských a krajských úřadech. Dokáží zprocesovat správní řízení v rámci státní správy a samosprávy, zvládnou zabezpečit finanční hospodaření podniku, jeho účetnictví, cenovou a daňovou agendu a vykonávat kvalifikované sekretářské a korespondenční práce především ve státní správě. Zabezpečí styk se zahraničními partnery. Nejlepší se mohou zúčastnit zahraničních vzdělávacích projektů a stáží.

Absolvent studijního oboru veřejná správa je středoškolsky vzdělaný pracovník se všeobecným a odborným vzděláním, nutným pro výkon obchodně podnikatelských funkcí v podnikatelských subjektech, v peněžnictví, státní správě, ve styku se zahraničím apod. Díky rozšíření odborných předmětů dále zvládnou připravi a zprocesovat správní řízení, které bývá jedním z nejčastejších řízení před orgány státní správy a samosprávy. Z tohoto důvodu snadněji najdo uplatnění i ve státní sféře.

Ovládá:

  • kultivované vyjadřování v mateřském i cizím jazyce a profesní komunikaci
  • vedení správního řízení
  • marketingovou činnost v tuzemsku i v zahraničí
  • účetnictví, finanční hospodaření podniku i veřejné sféry a využívání informačních technologií
  • kvalifikováné sekretářské a korespondenční práce

 

Způsob ukončení a certifikace:

  • maturitní zkouška
  • vysvědčení o maturitní zkoušce

 

Uplatnění absolventů:

Absolventi se zabývají nejen marketingovou činností v tuzemsku i v zahraničí, ale najdou uplatnění jako úředníci ve státní správě a samosprávě, zabezpečují finanční hospodaření podniku, jeho účetnictví, cenovou a daňovou agendu, vykonávají kvalifikované sekretářské a korespondenční práce včetně styku se zahraničními partnery apod. V průběhu studia mohou žáci vykonat státní zkoušku úrovně B1 z cizího jazyka a státní zkoušku z psaní na klávesnici PC a hospodářské korespondence.

 

Možnosti dalšího vzdělávání:

Absolvent má předpoklady pokračovat ve studiu na vyšší odborné nebo vysoké škole.

 

* Pro první kolo přijímacího řízení na jeden obor vzdělání (63 – 41 – M/02 Obchodní akademie – zaměření Všeobecná ekonomika, Veřejná správa, Sportovní management) budou uchazeči konat přijímací zkoušku pouze v jednom termínu.

Dokumenty oboru