cs en de

22. Únor 2024Sportovní management 63-41-M/02

Celé studium je zaměřeno na podporu vrcholového sportu žáků při studiu oboru sportovní management. Skladba a náplň jednotlivých předmětů je upravena rozšířena od předměty se sportovním zaměřením. Absolventi oboru se mohou zabývat marketingovou činností v tuzemsku i v zahraničí. Orientují se ve finančním hospodaření podniku, jeho účetnictví, cenové a daňové agendě a mohou vykonávat kvalifikované sekretářské a korespondenční práce. Zabezpečí styk se zahraničními partnery. Nejlepší se mohou zúčastnit zahraničních vzdělávacích projektů a stáží.

Absolvent studijního oboru sportovní management je středoškolsky vzdělaný pracovník se všeobecným a odborným vzděláním, nutným pro výkon obchodně podnikatelských funkcí v podnikatelských subjektech, v peněžnictví, státní správě, ve styku se zahraničím apod. Cele studium je zaměřeno a uzpůsobeno sportovnímu zaměření našich žáků.

Ovládá:

  • kultivované vyjadřování v mateřském i cizím jazyce a profesní komunikaci
  • marketingovou činnost v tuzemsku i v zahraničí
  • účetnictví, finanční hospodaření podniku a využívání informačních technologií
  • kvalifikováné sekretářské a korespondenční práce

 

Způsob ukončení a certifikace:

  • maturitní zkouška
  • vysvědčení o maturitní zkoušce

 

Uplatnění absolventů:

Absolventi se zabývají marketingovou činností v tuzemsku i v zahraničí, zabezpečují finanční hospodaření podniku, jeho účetnictví, cenovou a daňovou agendu, vykonávají kvalifikované sekretářské a korespondenční práce včetně styku se zahraničními partnery apod. V průběhu studia mohou žáci vykonat státní zkoušku úrovně B1 z cizího jazyka a státní zkoušku z psaní na klávesnici PC a hospodářské korespondence.

 

Možnosti dalšího vzdělávání:

Absolvent má předpoklady pokračovat ve studiu na vyšší odborné nebo vysoké škole.

Naši absolventi studují nejen na tuzemských vysokých školách, ale i ve Spojených státech amerických, např. University of Alabama at Birmingham či Augustana University, South Dakota.

 

* Pro první kolo přijímacího řízení na jeden obor vzdělání (63 – 41 – M/02 Obchodní akademie – zaměření Všeobecná ekonomika, Veřejná správa, Sportovní management) budou uchazeči konat přijímací zkoušku pouze v jednom termínu.

Dokumenty oboru