cs en de

19. Prosinec 2023Obchodní akademie 63-41-M/02

Žáci si od druhém ročníku studia volí zaměření oboru, a to buď veřejná správa nebo všeobecná ekonomika. Absolventi oboru se mohou zabývat marketingovou činností v tuzemsku i v zahraničí. Dokáží zabezpečit finanční hospodaření podniku, jeho účetnictví, cenovou a daňovou agendu a vykonávat kvalifikované sekretářské a korespondenční práce. Zabezpečí styk se zahraničními partnery. Nejlepší se mohou zúčastnit zahraničních vzdělávacích projektů a stáží.

Žáci se zvoleným zaměřením veřejná správa mají vzdělávací program upraven tak, aby se naučili orientovat v procesech a organizaci veřejné správy včetně správního řízení, dále se žáci naučí orientovat v odlišnostech financování a účtování ve veřejného sektoru, jakož i v pracích spočívající v nakládání s dokumenty v elektronických systémech spisové služby. Absolventi by proto měli být snáze schopní nalézt uplatnění kromě výše uvedeného i jako úředníci státní správy či samosprávy na obecních, městských a krajských úřadech.

Žáci se zvoleným zaměřením všeobecná ekonomika mají ve vzdělávacím programu posíleny předměty v oblasti vedení podniku a účetnictví.

Absolvent studijního oboru obchodní akademie je středoškolsky vzdělaný pracovník se všeobecným a odborným vzděláním, nutným pro výkon obchodně podnikatelských funkcí v podnikatelských subjektech, v peněžnictví, státní správě, ve styku se zahraničím apod.

Ovládá:

  • kultivované vyjadřování v mateřském i cizím jazyce a profesní komunikaci
  • marketingovou činnost v tuzemsku i v zahraničí
  • účetnictví, finanční hospodaření podniku a využívání informačních technologií
  • kvalifikováné sekretářské a korespondenční práce

 

Způsob ukončení a certifikace:

  • maturitní zkouška
  • vysvědčení o maturitní zkoušce

 

Uplatnění absolventů:

Absolventi se zabývají marketingovou činností v tuzemsku i v zahraničí, zabezpečují finanční hospodaření podniku, jeho účetnictví, cenovou a daňovou agendu, vykonávají kvalifikované sekretářské a korespondenční práce včetně styku se zahraničními partnery apod. Při zvolení zaměření veřejná spráce nalzenou žáci snadněji uplatnění i ve státní správě a samosprávě. V průběhu studia mohou žáci vykonat státní zkoušku úrovně B1 z cizího jazyka a státní zkoušku z psaní na klávesnici PC a hospodářské korespondence.

 

Možnosti dalšího vzdělávání:

Absolvent má předpoklady pokračovat ve studiu na vyšší odborné nebo vysoké škole.

 

* Pro první kolo přijímacího řízení na jeden obor vzdělání (63 – 41 – M/02 Obchodní akademie – zaměření Všeobecná ekonomika, Veřejná správa, Sportovní management) budou uchazeči konat přijímací zkoušku pouze v jednom termínu.

Dokumenty oboru