cs en de

20. Březen 2019Gastronomie a hotelový management 65-42-M/01

Dotknete se známých osobností na rautech a recepcích, které budete zajišťovat, díky znalosti dvou světových jazyků budete mít dveře všude otevřené. Stáže v ekxluzivních zařízeních Vám pomohou navázat zajímavé kontakty, stanou se z Vás profesionálové v oboru gastronomie na nejvyšší úrovni. Získáte vzdělání, které můžete využít jako odrazový můstek pro další studium na VŠ či VOŠ.

Absolvent studijního oboru gastronomie a hotelový management je středoškolsky vzdělaný pracovník s úplným odborným vzděláním a má široký vzdělanostní základ.

 

Ovládá:

  • kultivované vystupování a jednání a komunikuje ve dvou cizích jazycích
  • speciální gastronomické dovednosti při výrobě a servisu
  • techniku služeb cestovního ruchu
  • základy hotelového managmentu

 

Způsob ukončení a certifikace:

  • maturitní zkouška
  • vysvědčení o maturitní zkoušce

 

Uplatnění absolventů:

Absolvent se uplatní v široké oblasti hotelového průmyslu a souvisejících služeb cestovního ruchu.

Stěžejní jsou činnosti obchodně - podnikatelské a odborně - provozní a řídící.


Možnosti dalšího vzdělávání:

Absolvent má předpoklady pokračovat ve studiu na vyšší odborné nebo vysoké škole.

Dokumenty oboru