cs en de

22. Červen 2021Projektový týden třídy CR1 a CR2

Ve dnech 10.6. až 16.6.2021 se uskutečnil Projektový týden tříd CR1 a CR2 zaměřený na průvodcování po atraktivitách a historických památkách v Třebíči.

Vzhledem k epidemiologické situaci v uplynulém roce se pro obě třídy jednalo o první skutečný nácvik průvodcovské činnosti v praxi.

Žáci byli pod vedením vyučujících, Ing. Daniely Vitáskové (CR2) a Ing. Gabriely Vlasákové (CR1), nejprve rozděleni na pracovní skupiny, kde každá z vytvořených skupinek dostala za úkol zpracovat si a nacvičit průvodcování na určité jedné lokalitě v Třebíči. Postupně se jednalo o Baziliku sv. Prokopa s přilehlým areálem zámku, Zadní synagogu a Dům Seligmana Bauera v Židovské čtvrti, Městskou věž, Židovský hřbitov a putování po památnících a stolppersteinech. Poslední den navíc žáci obnovili tradici čištění třebíčských stolppersteinů.

Každý den vždy nejprve předcházela samotná příprava ve třídě, poté měli žáci objednanou prohlídku dané atraktivity s profesionálním průvodcem a poté následovalo samotná průvodcovská činnost dané skupinky pro zbytek třídy. Na závěr došlo vždy ke zhodnocení, vyzdvihnutí kladů a následovaly připomínky k chybám v dané činnosti žáků.