cs en de

11. Květen 2023Májové průvodcování

V průběhu Májové JUNIORSHOW se prezentoval i obor cestovní ruch. Studenti druhého ročníku CR2 si připravili prohlídky baziliky sv. Prokopa, Zadní synagogy nebo Pamětní síně Antonína Kaliny. Žákům základních škol se prohlídky líbily.