cs en de

12. Květen 20232 . kolo přijímacího řízení

Druhé kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání s maturitní zkouškou hotelnictví (gastronomie a hotelový management) a obchodní akademie (všeobecná ekonomika, veřejná správa, sportovní management) a do oborů vzdělání s výučním listem cukrář, kuchař-číšník, aranžér (designér v reklamě) a prodavač (florista) se koná dne 22. 5. 2023. Přihlášky ke studiu je třeba odevzdat do 19. 5. 2023. Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí si vyzvedněte 23. 5. 2023 v době od 6.30 do 15:00 hod na sekretariátu školy (budova B, II. patro). V případě přijetí zároveň odevzdejte zápisový lístek.