cs en de

17. Září 2019Čeština pro cizince

Naše nabídka je určena všem cizím státním příslušníkům a agenturám, které zprostředkovávají pobyt cizinců na území České republiky, vychází ze zákona, podle kterého cizinci, kteří žádají o trvalý pobyt na území České republiky.

Jsme jazyková škola, která je ze zákona akreditována konat kurzy českého jazyka, úroveň znalostí jazyka ověřovat a vydávat osvědčení, případně vysvědčení o znalosti jazyka.

Naše nabídka je určena všem cizím státním příslušníkům a agenturám, které zprostředkovávají pobyt cizinců na území České republiky, vychází ze zákona, podle kterého cizinci, kteří žádají o trvalý pobyt na území České republiky, musí předložit osvědčení prokazující znalost českého jazyka na úrovni A1 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.

Nejbližší termíny zkoušky najdete ZDE.

Zájemci se mohou přihlásit nejpozději dva dny před konáním zkoušky osobně (Obchodní akademie a Hotelová škola Třebíč, Sirotčí 4) nebo e-mailem (novak@oahstrebic.cz). Více informací na telefonu +420 566 780 224. 

Informace o zkoušce, seznam míst, kde lze zkoušku vykonat, termíny zkoušky, podklady k přípravě na zkoušku, modelovou verzi zkoušky, informace o náležitostech žádosti o trvalý pobyt a další důležité informace najdou uchazeči o trvalý pobyt na stránkách http://cestina-pro-cizince.cz/.

Další informace poskytnou cizincům pracovníci na krajských pracovištích Odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra (www.mvcr.cz), kde si uchazeči mohou požádat o Poukaz k bezúplatnému složení zkoušky.