cs en de

12. Říjen 2018Prodejce květin – florista 66-51-H/01

Zajímáte se vazbu řezaných květin a sváteční a příležitostné vazby? Chcete se naučit základy aranžování a floristiky. Během studia se naučíte realizovat interiérové dekorace, základy botaniky a ekologie

Absolvent učebního oboru Prodejce květin – florista je středoškolsky vzdělaný pracovník s odborným vzděláním.

 

Ovládá:

  • vazbu řezaných květin
  • aranžování a příležitostnou vazbu, interiérové dekorace
  • základy botaniky a ekologie

 

Způsob ukončení a certifikace:

  • závěrečná zkouška
  • výuční list s vysvědčením o závěrečné zkoušce
  • Europass

 

Uplatnění absolventů:

Absolvent se uplatní jako zaměstnanec firem nebo jako osoba samostatně výdělečně činná.

 

Možnosti dalšího vzdělávání:

Absolventi mohou pokračovat ve dvouletém nástavbovém studiu podnikání, ukončeném maturitní zkouškou.

Dokumenty oboru