cs en de

12. Říjen 2018Kuchař - číšník 65-51-H/01

Naučíme Vás připravovat špičkové speciality. Čekají Vás rauty a recepce pro významné osobnosti. Zúčastníte se barmanských show a soutěží a zvládnete tajemství Freestyle. Naučíte se perfektně chovat a mluvit se zákazníkem.

Absolvent učebního oboru kuchař - číšník pro pohostinství je středoškolsky vzdělaný pracovník s odborným vzděláním.

 

Ovládá:

  • technologické postupy při přípravě jídel teplé a studené kuchyně
  • techniku jednoduché a složité obsluhy
  • sestavování jídelních a nápojových lístků a složitých menu dle gastronomických pravidel
  • povinnosti barmana a zajišťování slavnostních hostin
  • základy obchodních a podnikatelských činností včetně používání počítače a komunikace s hostem v cizím jazyce

 

Způsob ukončení a certifikace:

  • závěrečná zkouška
  • výuční list s vysvědčením o závěrečné zkoušce
  • Europass

 

Uplatnění absolventů:

Absolvent se uplatní ve všech druzích a typech podnikatelských subjektů v oblasti stravovacích služeb.

 

Možnosti dalšího vzdělávání:

Absolventi mohou pokračovat ve dvouletém nástavbovém studiu podnikání, ukončeném maturitní zkouškou.

Dokumenty oboru