cs en de

17. Září 2021Dny otevřených dveří

Uchazečům, kteří se rozhodují o volbě své budoucí profese, umožňujeme prohlídku školního zázemí a představení všech oborů naší školy.

Během Dne otevřených dveří 21. 10. 2021 budou probíhat workshopy řemesel a prezentace dovedností jednotlivých studijních a učebních oborů.

Další Dny otevřených dveří plánujeme na 24. 11. 2021 (s prezentacemi partnerských firem) a 26. 1. 2022 (s přípravnými kurzy z Českého jazyka a matematiky).

V případě nepříznivé emidemiologické situace se uvidíme online, živě na profilech našich sociálních sítí.