cs en de

02. Říjen 2020Omezení provozu školy

Na základě Nařízení Krajské hygienické stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě č. 11/2020 - omezení provozu škol na území Kraje Vysočina se s účinností od 5. 10. 2020 do 18. 10. 2020 omezuje provoz školy spočívající v zákazu osobní přítomnosti žáků na teoretickém vyučování. Teoretické vyučování bude realizováno distanční formou. Praktické vyučování (odborný výcvik ve škole i na individuálních pracovištích, praxe žáků studijních oborů) bude i nadále probíhat prezenčně, dle platného rozvrhu za osobní účasti žáků na výuce. Domov mládeže a školní jídelna zůstávají pro žáky vykonávající praktické vyučování otevřeny.

Děkuji

Mgr. Kamil Novák
ředitel školy

Nařízení Krajské hygienické stanice