cs en de

14. Duben 2021MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ platné od 19. 4. 2021

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k omezení provozu ve školách a školských zařízeních, které s účinností od 19. dubna 2021 umožňuje nad rámec doposud platných výjimek taktéž:

  • skupinové konzultace žáků posledních ročníků středních škol a žáků čtvrtých ročníků šestiletých vzdělávacích programů v konzervatoři anebo žáků ohrožených školním neúspěchem z jiných ročníků středních škol a konzervatoří, a to v maximálním počtu 6 žáků v jedné skupině (homogenita skupin není vyžadována):
    • účast na těchto skupinových konzultacích je pro žáka dobrovolná,
    • na žáka účastnícího se skupinové konzultace se vztahuje článek I Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví čj. MZDR 14592/2021-3/MIN/KAN (tedy absence příznaků onemocnění COVID-19 a podmínka podstoupení testování, s výslovně vymezenými výjimkami)

Testování v období od 19. do 23. 4. 2021 za účelem účasti na konzultaci v režimu učitel a maximálně 6 žáků probíhá ve vstupních prostorách budov Sirotčí 4, T. Bati 609 a Náměšť nad Oslavou. Testování se nevztahuje na žáky u individuálních konzultací (učitel a 1 žák). Prosíme všechny žáky, aby se řídili pokyny pracovníků školy.

Leták testování žáci

Leták testování rodiče

Veškeré souhrné infomace o testování naleznete také na webu: www.testovani.edu.cz

 

vedení školy

PŘÍLOHY