var _gaq = _gaq || []; _gaq.push(['_setAccount', 'UA-21162358-1']); _gaq.push(['_trackPageview']); (function() { var ga = document.createElement('script'); ga.type = 'text/javascript'; ga.async = true; ga.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://ssl' : 'http://www') + '.google-analytics.com/ga.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s); })();
Close

4. kolo přijímacího řízení

31. 8. 2017

Vážení rodiče a uchazeči,

4. kolo přijímacího řízení se koná dne 31. 8. 2017 do studijních oborů Obchodní akademie (Všeobecná ekonomika, Veřejná správa, Sportovní management), Hotelnictví a učebních oborů Cukrář, Kuchař-číšník, Kadeřník a dálkové formy nástavbového studia Podnikání.

Žáci budou přijímáni na základě bodového vyjádření prospěchových kritérií. Přihlášky je třeba doručit do 30. 8. 2017.

Předání rozhodnutí o přijetí ke studiu:  31. 8. 2017 od 6:30 do 15:30 hodin.

V rámci odborné praxe se mohou žáci zúčastnit tříměsíční praxe v Německu, Řecku a Španělsku. Praxe probíhá v letních měsících.

 

Praxe je určena pro studenty oborů:

  • hotelnictví
  • cestovní ruch
  • obchodní akademie
  • podnikání
  • rozšíření odborných a jazykových kompetencí
  • profesní růst
  • lepší uplatnění na evropském trhu práce
  • zvýšení konkurenceschopnosti
  • poznávání nových kultur, tradic

Dokumenty

Přihláška na praxi