var _gaq = _gaq || []; _gaq.push(['_setAccount', 'UA-21162358-1']); _gaq.push(['_trackPageview']); (function() { var ga = document.createElement('script'); ga.type = 'text/javascript'; ga.async = true; ga.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://ssl' : 'http://www') + '.google-analytics.com/ga.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s); })();
Close

4. kolo přijímacího řízení

31. 8. 2016

Vážení rodiče a uchazeči,

4. kolo přijímacího řízení se koná dne 31. 8. 2016 do studijních oborů Obchodní akademie, Hotelnictví, Cestovní ruch a učebních oborů Cukrář, Kuchař-číšník, Aranžér, Kadeřník a dálkové formy nástavbového studia Podnikání.

Přijímání žáků do studijních oborů - na základě výsledků jednotných didaktických testů z českého jazyka, matematiky a pohovoru. Přihlášky je třeba doručit do 30. 8. 2016.

Předání rozhodnutí o přijetí ke studiu:  31. 8. 2016 od 6:30 do 16:00 hodin.

img

Učebny informatiky

Naše škola nezůstává pozadu ve využívání informačních technologií, neboť znalost práce s PC je v dnešní době naprostou nutností. Patříme mezi nejlépe vybavené školy PC technikou v našem kraji.

  • 5 počítačových učeben
  • 6 učeben vybavených interaktivními tabulemi SmartBoard
  • volný přístup do učeben a WIFI
img

Odborné učebny

Vybavení našich odborných učeben odpovídá těm nejpřísnějším standardům a požadavkům. Snažíme se o to, aby naši žáci pracovali s moderním a odpovídajícím vybavením ve všech oblastech praktického vzdělávání.

  • 2 cvičné kuchyně
  • 2 cvičné restaurace + 1 restaurační provozovna
  • 2 kadeřnictví
  • cukrárna
img

Jazykové učebny

Znalost cizích jazků je bránou do světa. Proto naše škola klade na jejich výuku velký důraz. Používáme nejen tradiční metody, ale i moderní přístupy založené především na komunikaci. Používáme skvěle vybavené jazykové učebny.

  • 4 jazykové učebny
  • pravidelné zahraniční exkurze