var _gaq = _gaq || []; _gaq.push(['_setAccount', 'UA-21162358-1']); _gaq.push(['_trackPageview']); (function() { var ga = document.createElement('script'); ga.type = 'text/javascript'; ga.async = true; ga.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://ssl' : 'http://www') + '.google-analytics.com/ga.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s); })();
Close

4. kolo přijímacího řízení

31. 8. 2017

Vážení rodiče a uchazeči,

4. kolo přijímacího řízení se koná dne 31. 8. 2017 do studijních oborů Obchodní akademie (Všeobecná ekonomika, Veřejná správa, Sportovní management), Hotelnictví a učebních oborů Cukrář, Kuchař-číšník, Kadeřník a dálkové formy nástavbového studia Podnikání.

Žáci budou přijímáni na základě bodového vyjádření prospěchových kritérií. Přihlášky je třeba doručit do 30. 8. 2017.

Předání rozhodnutí o přijetí ke studiu:  31. 8. 2017 od 6:30 do 15:30 hodin.

img

Mgr. Libuše Kolářová

ředitelka

Telefon: +420 566 780 123

E-mail: kolarova@oahstrebic.cz

 

Více informací

img

Ing. Marie Bendová

zástupkyně ředitelky

Telefon: +420 566 780 122

E-mail: bendova@oahstrebic.cz

 

Více informací

img

Ing. Zdeněk Kneslík

zástupce ředitelky

Telefon: +420 566 780 332

E-mail: kneslik@oahstrebic.cz

 

Více informací

img

Ing. Iva Kršňáková

zástupkyně ředitelky

Telefon: +420 566 780 131

E-mail: krsnakova@oahstrebic.cz

 

Více informací

img

RNDr. Oldřich Martinů

zástupce ředitelky

Telefon: +420 566 780 222

E-mail: martinu@oahstrebic.cz

 

Více informací

img

Ing. Jitka Špačková

zástupkyně ředitelky

Telefon: +420 566 780 223

E-mail: spackova@oahstrebic.cz

 

Více informací