var _gaq = _gaq || []; _gaq.push(['_setAccount', 'UA-21162358-1']); _gaq.push(['_trackPageview']); (function() { var ga = document.createElement('script'); ga.type = 'text/javascript'; ga.async = true; ga.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://ssl' : 'http://www') + '.google-analytics.com/ga.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s); })();
Close

4. kolo přijímacího řízení

31. 8. 2017

Vážení rodiče a uchazeči,

4. kolo přijímacího řízení se koná dne 31. 8. 2017 do studijních oborů Obchodní akademie (Všeobecná ekonomika, Veřejná správa, Sportovní management), Hotelnictví a učebních oborů Cukrář, Kuchař-číšník, Kadeřník a dálkové formy nástavbového studia Podnikání.

Žáci budou přijímáni na základě bodového vyjádření prospěchových kritérií. Přihlášky je třeba doručit do 30. 8. 2017.

Předání rozhodnutí o přijetí ke studiu:  31. 8. 2017 od 6:30 do 15:30 hodin.

Do projektu UNIV2 škola vstoupila v roce 2009. Projekt podporuje proměnu středních škol v centra celoživotního učení. Škola mimo počátečního vzdělávání využívá svého potenciálu i ke vzdělávání dospělých. V rámci projektu škola vytváří tři vzdělávací programy.


V prosinci 2010 byl dokončen první vzdělávací program Příprava k dílčím kvalifikačním zkouškám v oboru kuchař - číšník. Absolvování tohoto programu vede ke složení dílčích kvalifikací:

  • příprava teplých pokrmů
  • příprava pokrmů studené kuchyně
  • příprava minutek

Po složení dílčích kvalifikací mohou zájemci požádat o složení závěrečné zkoušky v oboru kuchař - číšník.


V průběhu ledna a února 2011 probíhá pilotáž části prvního vzdělávacího programu u sociálního partnera ve Sport-V-Hotelu v Hrotovicích.

  • příprava teplých pokrmů
  • příprava pokrmů studené kuchyně
  • příprava minutek