var _gaq = _gaq || []; _gaq.push(['_setAccount', 'UA-21162358-1']); _gaq.push(['_trackPageview']); (function() { var ga = document.createElement('script'); ga.type = 'text/javascript'; ga.async = true; ga.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://ssl' : 'http://www') + '.google-analytics.com/ga.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s); })();
Close

4. kolo přijímacího řízení

31. 8. 2017

Vážení rodiče a uchazeči,

4. kolo přijímacího řízení se koná dne 31. 8. 2017 do studijních oborů Obchodní akademie (Všeobecná ekonomika, Veřejná správa, Sportovní management), Hotelnictví a učebních oborů Cukrář, Kuchař-číšník, Kadeřník a dálkové formy nástavbového studia Podnikání.

Žáci budou přijímáni na základě bodového vyjádření prospěchových kritérií. Přihlášky je třeba doručit do 30. 8. 2017.

Předání rozhodnutí o přijetí ke studiu:  31. 8. 2017 od 6:30 do 15:30 hodin.

Lyžařský výcvikový kurz

Všichni druháci, lyžaři pokročilí i méně zdatní, jeďte s námi na týden do hor!

Letní sportovní kurz

Každoročně uskutečňujeme výběrový sportovně-turistický kurz Vysoké Tatry. V minulých letech jsme navštívili také Šumavu, Krkonoše, Chorvatsko a další místa.

Olympijský den

Na konci června Vás čeká již tradiční celoškolní sportovní klání v areálu Polanky.

Soutěže AŠSK

Zúčastňujeme se soutěží, které Asociace školních sportovních klubů pořádá

  • středoškolské hry v plavání
  • přespolní běh
  • okresní soutěž v odbíjené
  • turnaj v basketbalu
  • turnaj ve florbalu
  • okresní přebor v kopané
  • středoškolský pohár v atletice

Středoškolské squashové hry

Soutěž "Buď fit"

Vánoční olympiáda

  • lyžařské kurzy
  • squash