var _gaq = _gaq || []; _gaq.push(['_setAccount', 'UA-21162358-1']); _gaq.push(['_trackPageview']); (function() { var ga = document.createElement('script'); ga.type = 'text/javascript'; ga.async = true; ga.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://ssl' : 'http://www') + '.google-analytics.com/ga.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s); })();
Close

4. kolo přijímacího řízení

31. 8. 2017

Vážení rodiče a uchazeči,

4. kolo přijímacího řízení se koná dne 31. 8. 2017 do studijních oborů Obchodní akademie (Všeobecná ekonomika, Veřejná správa, Sportovní management), Hotelnictví a učebních oborů Cukrář, Kuchař-číšník, Kadeřník a dálkové formy nástavbového studia Podnikání.

Žáci budou přijímáni na základě bodového vyjádření prospěchových kritérií. Přihlášky je třeba doručit do 30. 8. 2017.

Předání rozhodnutí o přijetí ke studiu:  31. 8. 2017 od 6:30 do 15:30 hodin.

img

Budova Sirotčí

V budově na Sirotčí ulici je zajištěna především výuka maturitních oborů. Nachází se zde 3 počítačové učebny, 3 jazykové učebny, 4 učebny vybavené interaktivními tabulemi Smartboard, cvičná kuchyně, restaurace a další učebny pro teoretickou výuku.

Telefon: +420 566 780 111

  • výuka maturitních oborů
  • sídlo vedení Obchodní akademie a Hotelové školy Třebíč
img

Budova Bráfova

V budově na Bráfově ulici je zajištěna především výuka maturitních oborů Obchodní akademie. Nachází se zde počítačové a jazykové učebny, učebny vybavené interaktivními tabulemi Activeboard a další učebny pro teoretickou výuku.

 

Telefon: +420 566 780 211

  • výuka maturitních oborů
  • Jazyková škola
img

Budova Borovina

Budova v Borovině zajišťuje z převážné části vzdělávání v učebních oborech a především v praktické výuce. Mimo učeben pro teoretickou výuku se zde nachází odborné učebny oborů cukrář, prodavač, kuchař - číšník, kadeřník a aranžér.

Telefon: +420 566 780 301

  • výuka učebních oborů
  • odborné učebny
  • jídelna a domov mládeže
  • kadeřnictví
img

Budova Náměšť nad Oslavou

V Náměšti nad Oslavou máme vybudovaný areál služeb pro veřejnost. Jedná se o restauraci se salónkem a kadeřnictví.

Telefon: +420 568 620 376

  • restaurace
  • kadeřnictví