var _gaq = _gaq || []; _gaq.push(['_setAccount', 'UA-21162358-1']); _gaq.push(['_trackPageview']); (function() { var ga = document.createElement('script'); ga.type = 'text/javascript'; ga.async = true; ga.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://ssl' : 'http://www') + '.google-analytics.com/ga.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s); })();
Close

4. kolo přijímacího řízení

31. 8. 2017

Vážení rodiče a uchazeči,

4. kolo přijímacího řízení se koná dne 31. 8. 2017 do studijních oborů Obchodní akademie (Všeobecná ekonomika, Veřejná správa, Sportovní management), Hotelnictví a učebních oborů Cukrář, Kuchař-číšník, Kadeřník a dálkové formy nástavbového studia Podnikání.

Žáci budou přijímáni na základě bodového vyjádření prospěchových kritérií. Přihlášky je třeba doručit do 30. 8. 2017.

Předání rozhodnutí o přijetí ke studiu:  31. 8. 2017 od 6:30 do 15:30 hodin.

Rauty

Díky naší profesionalitě se studenti dostávají na společenské večery, recepce, vernisáže a další vrcholné akce, které zajišťují.

V minulých letech jsme připravovali rauty např. pro:

  • ČEZ
  • TES s. r. o.
  • Muzeum Vysočiny Třebíč
  • Ekobioenergo Chaloupky
  • Západomoravskou vysokou školu Třebíč
  • Hospodářskou komoru Třebíč

 

V naší provozovně v Náměšti nad Oslavou jsme připravili slavnostní oběd pro hejtmana kraje Vysočina MUDr. Jiřího Běhounka a starosty obcí Náměšťska.

  • recepce
  • vernisáže
  • vrcholné akce