var _gaq = _gaq || []; _gaq.push(['_setAccount', 'UA-21162358-1']); _gaq.push(['_trackPageview']); (function() { var ga = document.createElement('script'); ga.type = 'text/javascript'; ga.async = true; ga.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://ssl' : 'http://www') + '.google-analytics.com/ga.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s); })();
Close

4. kolo přijímacího řízení

31. 8. 2017

Vážení rodiče a uchazeči,

4. kolo přijímacího řízení se koná dne 31. 8. 2017 do studijních oborů Obchodní akademie (Všeobecná ekonomika, Veřejná správa, Sportovní management), Hotelnictví a učebních oborů Cukrář, Kuchař-číšník, Kadeřník a dálkové formy nástavbového studia Podnikání.

Žáci budou přijímáni na základě bodového vyjádření prospěchových kritérií. Přihlášky je třeba doručit do 30. 8. 2017.

Předání rozhodnutí o přijetí ke studiu:  31. 8. 2017 od 6:30 do 15:30 hodin.

Minimální preventivní program sociálně patologických jevů

Program je zaměřen na všechny studenty školy se zvláštním zaměřením na žáky 1. a 2. ročníků a třídy se zvýšenou pravděpodobností výskytu sociálně-patologických jevů v jejich okolí.

 

Program je zaměřený na:

 • zdravý životní styl
 • život bez drog a kriminality
 • podporu volnočasových aktivit
 • občanské, právní a etické hodnoty
 • aktivní sociální učení

 

Program uskutečňujeme v několika formách:

 • cyklus přednášek
 • školní akce
 • besedy s odborníky
 • sportovní život
 • víkendové pobyty- programy Go

 

Školní metodik prevence: Bc. Ivana Cejpková

 • zdravý životní styl
 • podpora volnočasových aktivit
 • školní akce
 • pobyty

Dokumenty

Krizový plán
Program proti šikanování
Minimální preventivní program