var _gaq = _gaq || []; _gaq.push(['_setAccount', 'UA-21162358-1']); _gaq.push(['_trackPageview']); (function() { var ga = document.createElement('script'); ga.type = 'text/javascript'; ga.async = true; ga.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://ssl' : 'http://www') + '.google-analytics.com/ga.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s); })();
Close

4. kolo přijímacího řízení

31. 8. 2017

Vážení rodiče a uchazeči,

4. kolo přijímacího řízení se koná dne 31. 8. 2017 do studijních oborů Obchodní akademie (Všeobecná ekonomika, Veřejná správa, Sportovní management), Hotelnictví a učebních oborů Cukrář, Kuchař-číšník, Kadeřník a dálkové formy nástavbového studia Podnikání.

Žáci budou přijímáni na základě bodového vyjádření prospěchových kritérií. Přihlášky je třeba doručit do 30. 8. 2017.

Předání rozhodnutí o přijetí ke studiu:  31. 8. 2017 od 6:30 do 15:30 hodin.

Občerstvení ve škole

Máte-li na něco chuť, využijte školních recepcí, kde pro Vás naši studenti v rámci odborné praxe zajišťují občerstvení.

 

Knihovny

Navštivte naše školní knihovny. Najdete zde:

 

současnou literaturu

klasickou literaturu

odbornou literaturu

ilustrované encyklopedie

slovníky

učebnice

 

Vedení knihovny v budově A

Mgr. Ondráčková

Vedení knihovny v budově B

Mgr. Naděžda Malá

Vedení knihovny v budově C

Mgr. Veronika Dobrovolná

Kopírovací služby a tisk

V obou budovách mají žáci možnost kopírovat si své materiály a tisknout ze všech počítačů připojených na síť.

  • občerstvení ve všech budovách školy
  • knihovny
  • kopírování a tisk