var _gaq = _gaq || []; _gaq.push(['_setAccount', 'UA-21162358-1']); _gaq.push(['_trackPageview']); (function() { var ga = document.createElement('script'); ga.type = 'text/javascript'; ga.async = true; ga.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://ssl' : 'http://www') + '.google-analytics.com/ga.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s); })();
Close

4. kolo přijímacího řízení

31. 8. 2017

Vážení rodiče a uchazeči,

4. kolo přijímacího řízení se koná dne 31. 8. 2017 do studijních oborů Obchodní akademie (Všeobecná ekonomika, Veřejná správa, Sportovní management), Hotelnictví a učebních oborů Cukrář, Kuchař-číšník, Kadeřník a dálkové formy nástavbového studia Podnikání.

Žáci budou přijímáni na základě bodového vyjádření prospěchových kritérií. Přihlášky je třeba doručit do 30. 8. 2017.

Předání rozhodnutí o přijetí ke studiu:  31. 8. 2017 od 6:30 do 15:30 hodin.

Obchodní akademie

Absolvent studijního oboru obchodní akademie je středoškolsky vzdělaný pracovník se všeobecným a odborným vzděláním, nutným pro výkon obchodně podnikatelských funkcí v podnikatelských subjektech, v peněžnictví, státní správě, ve styku se zahraničím apod.

 • všeobecná ekonomika
 • veřejná správa
 • sportovní management

Ovládá:

 • kultivované vyjadřování v mateřském i cizím jazyce a profesní komunikaci
 • marketingovou činnost v tuzemsku i v zahraničí
 • účetnictví, finanční hospodaření podniku a využívání informačních technologií
 • kvalifikováné sekretářské a korespondenční práce

 

Způsob ukončení a certifikace:

 • maturitní zkouška
 • vysvědčení o maturitní zkoušce

 

Uplatnění absolventů:

Absolventi se zabývají marketingovou činností v tuzemsku i v zahraničí, zabezpečují finanční hospodaření podniku, jeho účetnictví, cenovou a daňovou agendu, vykonávají kvalifikované sekretářské a korespondenční práce včetně styku se zahraničními partnery apod. V průběhu studia mohou žáci vykonat státní zkoušku úrovně B1 z cizího jazyka a státní zkoušku z psaní na klávesnici PC a hospodářské korespondence.

 

Možnosti dalšího vzdělávání:

Absolvent má předpoklady pokračovat ve studiu na vyšší odborné nebo vysoké škole.


 • odborná praxe
 • zahraniční praxe a stáže
 • reálná firma

Dokumenty

ŠVP Obchodní akademie