var _gaq = _gaq || []; _gaq.push(['_setAccount', 'UA-21162358-1']); _gaq.push(['_trackPageview']); (function() { var ga = document.createElement('script'); ga.type = 'text/javascript'; ga.async = true; ga.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://ssl' : 'http://www') + '.google-analytics.com/ga.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s); })();
Close

4. kolo přijímacího řízení

31. 8. 2016

Vážení rodiče a uchazeči,

4. kolo přijímacího řízení se koná dne 31. 8. 2016 do studijních oborů Obchodní akademie, Hotelnictví, Cestovní ruch a učebních oborů Cukrář, Kuchař-číšník, Aranžér, Kadeřník a dálkové formy nástavbového studia Podnikání.

Přijímání žáků do studijních oborů - na základě výsledků jednotných didaktických testů z českého jazyka, matematiky a pohovoru. Přihlášky je třeba doručit do 30. 8. 2016.

Předání rozhodnutí o přijetí ke studiu:  31. 8. 2016 od 6:30 do 16:00 hodin.

img

Podnikání - denní, dálková forma

Získáte odborné dovednosti v profesní oblasti, pro kterou jste se připravovali v učebním oboru. Dále získáte dovednosti z ekonomické, účetní a administrativní agendy, právní, jazykové a komunikativní dovednosti včetně práce s PC, získáte znalosti potřebné pro zřízení a provoz vlastní firmy.

  • absolvent je připraven pro podnikatelské činnosti zejména v oboru své prvotní profesionalizace
  • denní i dálková forma studia