var _gaq = _gaq || []; _gaq.push(['_setAccount', 'UA-21162358-1']); _gaq.push(['_trackPageview']); (function() { var ga = document.createElement('script'); ga.type = 'text/javascript'; ga.async = true; ga.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://ssl' : 'http://www') + '.google-analytics.com/ga.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s); })();
Close

4. kolo přijímacího řízení

31. 8. 2017

Vážení rodiče a uchazeči,

4. kolo přijímacího řízení se koná dne 31. 8. 2017 do studijních oborů Obchodní akademie (Všeobecná ekonomika, Veřejná správa, Sportovní management), Hotelnictví a učebních oborů Cukrář, Kuchař-číšník, Kadeřník a dálkové formy nástavbového studia Podnikání.

Žáci budou přijímáni na základě bodového vyjádření prospěchových kritérií. Přihlášky je třeba doručit do 30. 8. 2017.

Předání rozhodnutí o přijetí ke studiu:  31. 8. 2017 od 6:30 do 15:30 hodin.

img

Hotelnictví 65-42-M/01

Dotknete se známých osobností na rautech a recepcíh, které budete zajišťovat, díky znalosti dvou světových jazyků budete mít dveře všude otevřené. Stáže v ekxluzivních zařízeních Vám pomohou navázat zajímavé kontakty, stanou se z Vás profesionálové v oboru gastronomie na nejvyšší úrovni. Získáte vzdělání, které můžete využít jako odrazový můstek pro další studium na VŠ či VOŠ.

  • uplatnění v oblasti hotelového průmyslu a souvisejících služeb cestovního ruchu
  • stěžejní  činnosti obchodně - podnikatelské a odborně - provozní a řídící
img

Cestovní ruch 65-42-M/02

Naučíme Vás komunikovat ve dvou světových jazycích a volit vhodné podnikatelské strategie. Proniknete do světa financí a marketingu. Spojením znalostí z ekonomiky a cestovního ruchu, na které se zaměřujeme, se stanete žádanými odborníky v oblasti cestovního ruchu u nás. Zúčastníte se zahraničních vzdělávacích projektů a stáží.

  • příprava pro výkon řídících, provozních a organizačních funkcí v zařízeních a společnostech cestovního ruchu
img

Obchodní akademie 63-41-M/02

Absolventi oboru se mohou zabývat marketingovou činností v tuzemsku i v zahraničí. Dokáží zabezpečit finanční hospodaření podniku, jeho účetnictví, cenovou a daňovou agendu a vykonávat kvalifikované sekretářské a korespondenční práce. Zabezpečí styk se zahraničními partnery. Mohou se zúčastnit zahraničních vzdělávacích projektů a stáží.

  • příprava pro další studium na vysokých nebo vyšších odborných školách
  • uplatnění v oblasti marketingu, hospodaření firem a státu, účetnictví atd.