var _gaq = _gaq || []; _gaq.push(['_setAccount', 'UA-21162358-1']); _gaq.push(['_trackPageview']); (function() { var ga = document.createElement('script'); ga.type = 'text/javascript'; ga.async = true; ga.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://ssl' : 'http://www') + '.google-analytics.com/ga.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s); })();
Close

4. kolo přijímacího řízení

31. 8. 2017

Vážení rodiče a uchazeči,

4. kolo přijímacího řízení se koná dne 31. 8. 2017 do studijních oborů Obchodní akademie (Všeobecná ekonomika, Veřejná správa, Sportovní management), Hotelnictví a učebních oborů Cukrář, Kuchař-číšník, Kadeřník a dálkové formy nástavbového studia Podnikání.

Žáci budou přijímáni na základě bodového vyjádření prospěchových kritérií. Přihlášky je třeba doručit do 30. 8. 2017.

Předání rozhodnutí o přijetí ke studiu:  31. 8. 2017 od 6:30 do 15:30 hodin.

img

Maturitní zkoušky

Maturitní zkouška se skládá ze dvou částí: společná část – 2 povinné zkoušky, max. 2 nepovinné zkoušky profilová část – 3 povinné zkoušky, max. 2 nepovinné zkoušky Pro úspěšné složení maturitní zkoušky musí žák úspěšně vykonat všechny povinné zkoušky obou částí (bližší aktuální informace získáte zde: www.novamaturita.cz).

Termíny maturitních zkoušek:

  • písemná ČJ: 11. 4. 2017
  • praktické: 20. - 26.  4. 2017
  • písemné: 2. - 9. 5. 2017
  • ústní: 16. - 24. 5. 2017
img

Závěrečné zkoušky

Závěrečné zkoušky probíhají v budově školy v Třebíči Borovině. U oborů aranžér, cukrář, kadeřník a kuchař - číšník budou ve školním roce 2014/2015 opět probíhat dle jednotného zadání (bližší aktuální informace získáte zde: http://www.nuov.cz/nzz).

Termíny závěrečných zkoušek:

  • písemné: 1. 6. 2017
  • praktické: 5. - 9. 6. 2017
  • ústní: 19. - 23. 6. 2017