var _gaq = _gaq || []; _gaq.push(['_setAccount', 'UA-21162358-1']); _gaq.push(['_trackPageview']); (function() { var ga = document.createElement('script'); ga.type = 'text/javascript'; ga.async = true; ga.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://ssl' : 'http://www') + '.google-analytics.com/ga.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s); })();
Close

4. kolo přijímacího řízení

31. 8. 2017

Vážení rodiče a uchazeči,

4. kolo přijímacího řízení se koná dne 31. 8. 2017 do studijních oborů Obchodní akademie (Všeobecná ekonomika, Veřejná správa, Sportovní management), Hotelnictví a učebních oborů Cukrář, Kuchař-číšník, Kadeřník a dálkové formy nástavbového studia Podnikání.

Žáci budou přijímáni na základě bodového vyjádření prospěchových kritérií. Přihlášky je třeba doručit do 30. 8. 2017.

Předání rozhodnutí o přijetí ke studiu:  31. 8. 2017 od 6:30 do 15:30 hodin.

Zahraniční stáž Tenerife, 24. 1. až 21. 2. 2015

Zahraniční stáž ve Španělsku, Málaga, 8. 9. až 29. 9. 2014

Zahraniční stáž v irském Dublinu , 11. 9. až 1. 10. 2014

Zahraniční stáž v irském Dublinu , 4. 3. až 24. 3. 2014

Zahraniční stáž Tenerife , 1. 2. až 1. 3. 2014

Zahraniční stáž ve Španělsku , 4. 4. až 25. 4. 2013

Zahraniční stáž v Portugalsku , 22. 4. až 10. 5. 2012

Zahraniční stáž ve Španělsku , 8. 3. až 29. 3. 2012

Zahraniční stáž v Irsku, 10. 9. až 30. 9. 2011

Zahraniční stáž ve Španělsku , 26. 4. až 15. 5. 2011

Zahraniční stáž v Anglii, 26. 3. až 15. 4. 2011

Zahraniční stáž ve Švédsku, 13. 4. až  3. 5. 2010

Zahraniční stáž ve Španělsku, 10. 9. až 1. 10. 2010


Zahraniční stáž v Německu , 10. 9. až 30. 9. 2010

  • Anglie
  • Irsko
  • Španělsko
  • Německo
  • Irsko