var _gaq = _gaq || []; _gaq.push(['_setAccount', 'UA-21162358-1']); _gaq.push(['_trackPageview']); (function() { var ga = document.createElement('script'); ga.type = 'text/javascript'; ga.async = true; ga.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://ssl' : 'http://www') + '.google-analytics.com/ga.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s); })();
Close

4. kolo přijímacího řízení

29. 8. 2014

Vážení rodiče a uchazeči,

4. kolo přijímacího řízení se koná dne 29. 8. 2014 do učebních oborů Cukrář, Kuchař-číšník, Aranžér a dálkové formy nástavbového studia Podnikání - předání rozhodnutí o přijetí/nepřijetí ke studiu bude probíhat od 6:30 do 15:00 hodin.

 

Odevzdání přihlášek ke studiu nejpozději do 28. 8. 2014.

Kuchař – číšník

Absolvent učebního oboru kuchař - číšník pro pohostinství je středoškolsky vzdělaný pracovník s odborným vzděláním.

 

Ovládá:

 • technologické postupy při přípravě jídel teplé a studené kuchyně
 • techniku jednoduché a složité obsluhy
 • sestavování jídelních a nápojových lístků a složitých menu dle gastronomických pravidel
 • povinnosti barmana a zajišťování slavnostních hostin
 • základy obchodních a podnikatelských činností včetně používání počítače a komunikace s hostem v cizím jazyce

 

Způsob ukončení a certifikace:

 • závěrečná zkouška
 • výuční list

 

Uplatnění absolventů:

Absolvent se uplatní ve všech druzích a typech podnikatelských subjektů v oblasti stravovacích služeb.

 

Možnosti dalšího vzdělávání:

Absolventi mohou pokračovat ve dvouletém nástavbovém studiu podnikání, ukončeném maturitní zkouškou.

 • kurz vyřezávání ovoce a zeleniny
 • barmanský kurz
 • kurz studené kuchyně
 • cukrářský kurz

 

Dokumenty

ŠVP Kuchař - číšník