var _gaq = _gaq || []; _gaq.push(['_setAccount', 'UA-21162358-1']); _gaq.push(['_trackPageview']); (function() { var ga = document.createElement('script'); ga.type = 'text/javascript'; ga.async = true; ga.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://ssl' : 'http://www') + '.google-analytics.com/ga.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s); })();
Close

4. kolo přijímacího řízení

31. 8. 2017

Vážení rodiče a uchazeči,

4. kolo přijímacího řízení se koná dne 31. 8. 2017 do studijních oborů Obchodní akademie (Všeobecná ekonomika, Veřejná správa, Sportovní management), Hotelnictví a učebních oborů Cukrář, Kuchař-číšník, Kadeřník a dálkové formy nástavbového studia Podnikání.

Žáci budou přijímáni na základě bodového vyjádření prospěchových kritérií. Přihlášky je třeba doručit do 30. 8. 2017.

Předání rozhodnutí o přijetí ke studiu:  31. 8. 2017 od 6:30 do 15:30 hodin.

Jsme jazyková škola, která je ze zákona akreditována konat kurzy českého jazyka, úroveň znalostí jazyka ověřovat a vydávat osvědčení, případně vysvědčení o znalosti jazyka.

Naše nabídka je určena všem cizím státním příslušníkům a agenturám, které zprostředkovávají pobyt cizinců na území České republiky, vychází ze zákona, podle kterého cizinci, kteří žádají o trvalý pobyt na území České republiky, musí předložit osvědčení prokazující znalost českého jazyka na úrovni A1 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.

Nejbližší termíny zkoušky najdete ZDE.

Zájemci se mohou přihlásit nejpozději dva dny před konáním zkoušky osobně (Obchodní akademie a Hotelová škola Třebíč, Sirotčí 4),telefonicky (+420 566 780 222, 224) nebo e-mailem (martinu@oahstrebic.cz).

Informace o zkoušce, seznam míst, kde lze zkoušku vykonat, termíny zkoušky, podklady k přípravě na zkoušku, modelovou verzi zkoušky, informace o náležitostech žádosti o trvalý pobyt a další důležité informace najdou uchazeči o trvalý pobyt na stránkách http://cestina-pro-cizince.cz/.

Další informace poskytnou cizincům pracovníci na krajských pracovištích Odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra (www.mvcr.cz), kde si uchazeči vyzvedávají Poukaz ke zkoušce."