Close

4. kolo přijímacího řízení

31. 8. 2017

Vážení rodiče a uchazeči,

4. kolo přijímacího řízení se koná dne 31. 8. 2017 do studijních oborů Obchodní akademie (Všeobecná ekonomika, Veřejná správa, Sportovní management), Hotelnictví a učebních oborů Cukrář, Kuchař-číšník, Kadeřník a dálkové formy nástavbového studia Podnikání.

Žáci budou přijímáni na základě bodového vyjádření prospěchových kritérií. Přihlášky je třeba doručit do 30. 8. 2017.

Předání rozhodnutí o přijetí ke studiu:  31. 8. 2017 od 6:30 do 15:30 hodin.

 • Obchodní akademie1
 • Obchodní akademie4
 • Obchodní akademie3
 • Obchodní akademie2
 • Hotelnictví
 • Hotelnictví
 • Studená Kuchyně
 • Flambování
 • Zahraniční stáže
 • text
 • Zahraniční stáže
 • Zahraniční stáže
 • Učebna IT
 • Cestovní ruch
 • Jazyková příprava
 • Recepce
 • Moderní učebny
 • Moderní učebny
 • text
 • Moderní učebny
 • Kuchař - číšník
 • Kuchař - číšník
 • Kuchař - číšník
 • Kuchař - číšník
 • Služby pro veřejnost
 • text
 • Služby pro veřejnost
 • Služby pro veřejnost
 • KAdeřník
 • KAdeřník
 • KAdeřník
 • KAdeřník
 • Specializační kurzy
 • Specializační kurzy
 • Specializační kurzy
 • text
 • Cukrář
 • Cukrář
 • Cukrář
 • Cukrář
 • Celoživotní vzdělávání
 • Celoživotní vzdělávání
 • text
 • Celoživotní vzdělávání
 • Prodavač
 • Prodavač
 • Prodavač
 • Prodavač
 • text
 • Celostátní soutěže
 • Celostátní soutěže
 • Celostátní soutěže
 • Aranžér
 • Aranžér
 • Aranžér
 • Aranžér
 • Výstavy
 • Výstavy
 • Výstavy
 • text
 • Den otevřených dveří
 • Den otevřených dveří
 • Den otevřených dveří
 • text
 • Reprodukční grafik
 • Reprodukční grafik
 • Reprodukční grafik
 • Reprodukční grafik
 • Smartboard
 • IT
 • Recepce
 • Podnikání
 • Junior show
 • text
 • Junior show
 • Junior show
 • text
 • Odborné praxe
 • Odborné praxe
 • Odborné praxe